Sasvim funkcionalna nacionalna mreža za podršku je ključna za pomoć žrtvama zločina kako bi na najmanje stresan način prošli kroz krivičnopravni proces, kao i kako bi pružila podršku njihovom oporavku, poruka je povodom Međunarodnog dana žrtava.

Uspostavljanje sveobuhvatnog sistema podrške žrtvama zajedno sa efikasnim mehanizmima upućivanja predstavljaju standarde koje pravosuđe, policija, pružaoci podrške žrtvama i donosioci odluka nastoje da postignu.

Lokalne institucije i pružaoci podrške žrtvama u Srbiji nastaviće da dobijaju podršku u jačanju prava žrtava kroz ovaj projekat, kao deo većih napora Evropske unije i Misije OEBS-a u Srbiji da poveća poštovanje ljudskih prava, kao i procesnih garancija u krivičnom pravosuđu.

Pogledajte ostale spotove