Grafičari, arhitekte, zaposleni u civlilnom sekotoru, zainteresovani za muzičku i filmsku industriju samo su neki od posetilaca serijskog programa Otvorena vrata, koje je organizovao EU info point Novi Sad, a čija je tema bila Erazmus za mlade preduzetnike.

Svi zainteresovani za ovaj program mogu aplicirati tokom cele goodine, a polazna adresa za sve informacije je Poslovni inkubator Novi Sad.

 

Vladimir Nikić iz Biznis inkubatora Novi Sad, koji je i kontakt tačka za ovaj program, zainteresovanim posetiocima predstavio je sve mogućnosti koje program pruža – kako za mlade preduzetnike koji žele da steknu iskustvo, tako i za preduzenike domaćine – kompanije koje  žele stečeno znanje da podele.

Objasnio je da reč „mlad“ u nazivu programa ne podrazumeva godine osobe koja aplicira za program, već godine „mladosti“ preduzeća. Tako u kategoriju mladog preduzetnika spadaju osobe koje imaju preduzeće mlađe od tri godine, ili žele da ga osnuju. Preduzetnik domaćin mora da spada u kategoriju malih i srednjih preduzeća i mora da posluju minimum tri godine.

Cilj projekta jeste podsticanje razmene iskustava i ideja, umrežavanja i otkrivanja novih tržišta za preduzetnike, koji će kroz rad u periodu od jednog do šest meseci sa iskusnim preduzetnicima biti u prilici da osvajaju veštine za uspešno vođenje malih/srednjih preduzeća.

Rezultati istraživanja efekata ovog programa ukazuju na to da je skoro polovina učesnika programa imala značajne koristi u pronalaženju dobavljača, kupca ili partnera u zajedničkom ulaganju.

Benefiti ovog programa, pored stečenog iskustva, dobijanja preduzetničkog obrazovanja i jačanja preduzetničkih stavova, ogledaju se i na širem društvenom planu imajući u vidu smanjenje broja nezaposlenosti mladih, te potencijalno stvaranje novih preduzeća na tržištu.

Program je delimično finansiran sredstvima Evropske komisije, u mesečnom iznosu od 500 do 1100 eura, u zavisnosti od države, i pruža podršku za pronalaženju partnera.

Ovaj program deo je programa Jedinstveno tržište, čija je vizija Evropa kao jedinistveno tržište, te samim tim predstavlja priliku mladim preduzetnicima da se povežu sa partnerima iz inostranstva.