Kadrovi iz istraživačkih serija koje redovno pratimo na malim ekranima, a u kojima su glavni junaci forenzičari, uskoro postaju deo svakodnevnice u jednoj niškoj srednjoj školi. Prehrambeno-hemijska škola aktivno radi na modernizaciji postojećih i uvođenju novih obrazovnih profila, ide u korak sa savremenim tokovima, u čemu značajnu podršku dobija i kroz programe Evropske unije. Od septembra 2022. godine, ova škola postaje tek treća u Srbiji u kojoj će učenici moći da izaberu profil tehničar za operativnu forenziku.

„Ovaj obrazovni profil će doneti našoj ustanovi ono zbog čega postoji, a to su pune učionice. Našim nastavnicima će omogućiti da uz kvalitetnu opremu realizuju nastavni plan i program, a interesovanje ne samo za našu školu, već i za primenjenu hemiju biće veliko“ uverava Tanja Mikić Nikolić, direktorka škole.

Šta radi tehničar za operativnu forenziku?

Kako nam objašnjavaju iz škole, po standardu kvalifikacija predviđeno je da tehničar priprema i uzima uzorke na terenu, izrađuje i učestvuje u izradi i u analizi dokumentacije sa mesta događaja, laboratorijskim ispitivanjima i obradi rezultata, a sve uz poštovanje zakonske regulative iz oblasti forenzike, standarda i relevantnih propisa iz delokruga svoga rada.

Profesorka hemije Jasminka Cvetković ističe da ova ustanova prati trendove, da se nastavnici stalno usavršavaju kako bi mogli da adekvatno odgovore svim izazovima koje nauka u svom razvoju donosi.

„Novo zanimanje očekuje velika karijerna perspektiva i prohodnost na mnogim fakultetima gde je osnova za upis znanje hemije, a ukoliko ne žele da nastave školovanje nakon sticanja diplome mogu da se zaposle u Ministarstvu unutrašnjih poslova, na arheološkim istraživanjima, da rade ekspertize ili u bilo kojoj hemijskoj laboratoriji gde se radi hemijska analiza“ kaže profesorka Cvetković o obrazovnom profilu tehničara za operativnu forenziku.

EU PODRŠKA

„Podrška Evropske unije je ključna za razvoj kvaliteta jedne obrazovne ustanove, pogotovo srednje stručne škole. U Prehrambeno-hemijskoj školi trenutno su u toku tri jako značajna projekta koja finansira i podržava EU“ podseća direktorka Prehrambeno-hemijske škole Tanja Mikić Nikolić.

Prvi projekat je podrška srednjem stručnom obrazovanju. Drugi na kojem škola insistira i shvata njegov značaj je razvoj Nacionalnog okvira kvalifikacija, koji omogućava stalno stručno usavršavanje nastavnika, a sa druge strane pruža obrazovne usluge jednoj sasvim drugačijoj kategoriji, a to je obrazovanje odraslih. Program koji učenici najviše vole je Erasmus+ jer dobijaju priliku da putuju u druge zemlje, uče i imaju praksu, upoznaju druge kulture i narode. Dve laboratorije u školi su potpuno renovirane i opremljene savremenim uređajima kroz fondove EU. Samo u 2021. godini vrednost donirane opreme školi od strane EU je 31.000 evra.

Koliko učenicima znači praktična nastava?

Opremljene laboratorije, savremeni instrumenti na kojima učenici rade omogućavaju kvalitetnu stručnu praksu i dobru osnovu za dalje usavršavanje, što i sami učenici zadovoljno ističu.

„Moja ljubav je hemija, a san forenzika. Ova škola mi obezbeđuje sva potrebna znanja i veštine da se u budućnosti bavim onim što volim“ navodi Sara Savić, učenica drugog razreda na smeru hemijski laborant.

Nikola Zdravković, učenik četvrtog razreda na smeru hemijski laborant, u razgovoru sa nama navodi da je u laboratorijama u školi naučio kako instrumenti rade, čemu služe, a kao svoj cilj izdvaja da upiše Elektronski fakultet i da usavršava sve uređaje na kojima sada ima prilike da uči i stiče praksu.

Program Erazmus+ osim učenicima pruža i nastavncima mnogobrojne pogodnosti. U ovom programu, Prehrambeno-hemijska škola aktivno učestvuje.

„Osim što u školi mogu da steknem osnovna znanja iz teorije i prakse, pruža mi se prilika da preko Erasmus+ projekta odem za Bugarsku i Španiju, konkretno u Sevilju, gde ću moći da se upoznam sa njihovim znanjima, steknem nova iskustva i kasnije to primenjujem u svom budućem školovanju i na radnom mestu“ navodi Branka Stanković, učenica drugog razreda, na smeru tehničar za hemijsku i industrijsku tehnologiju.

Direktorka škole ukazuje na to koliko zapravo vredi učešće u Erazmus+ projektima jer to nije samo mobilnost učenika, već i nastavnika što je ključna stvar kod razvoja njihovih kompetencija.

„Svi nastavnici koji će realizovati plan nastave i učenja na obrazovnom profilu tehničar za operativnu forenziku će putovati u Sevilju, u našu partnersku školu, kako bi se direktno upoznali u njihovim laboratorijama i u Hemijskom institutu u Sevilji sa načinom na koji se ovaj obrazovni profil realizuje u Španiji“ zaključuje direktorka Tanja Mikić Nikolić.

Septembra 2022, kada krene nova školska godina, Prehrambeno-hemijska škola u Nišu upisaće 30 učenika na obrazovnom profilu tehničara za operativnu forenziku.

Evropska unija, kao najveći donator u Srbiji, podržava modernizaciju sistema obrazovanja i usklađivanje sa standardima i praksama zemalja EU. Od 2003. godine, EU je donirala za reformu sektora obrazovanja više od 100 miliona evra – za unapređenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, reformu srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, renoviranje i opremanje škola i fakulteta, podršku inkluzovnom obrazovanju…