Popis stanovništva predstoji nam u oktobru, a tim povodom organizovana je informativna radionica, čiji je cilj bio da učesnici stečena znanja prenesu drugim članovima, odnosno udruženjima koja se bave očuvanjem i zaštitom prava nacionalnih manjina, kao i što većem broju pripadnika svoje nacionalne zajednice.

„Svi mi, zajedno, činimo Srbiju“ i „Slobodno se izjasni o svojoj nacionalnoj pripadnosti!“, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku, organizovalo je informativne radionice za članove svih 23 nacionalnih saveta 17. i 18. avgusta, povodom predstojećeg Popisa stanovništva koji će biti održan od 1. do 31. oktobra 2022.

„Pojedinac ili u zajednici, manjina ili većina – osoba je ličnost i kao takva treba da se brine o njoj i da ima jednake mogućnosti i prava. Štaviše, većina je ta koja treba da brine o manjini – osnovni princip razvijenog, humanog i demokratskog društva. Delegacija EU je tu da podrži našu partnersku instituciju u njenom procesu pregovora o pristupanju i usklađivanju sa najboljim praksama EU, kao i EUROSTAT standardima i metodologijama, a ove informativne radionice za članove nacionalnih saveta povodom predstojećeg Popisa stanovništva su veoma važne za proces. Drago mi je da je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i socijalni dijalog uspostavilo dobru saradnju sa savetima nacionalnih manjina“, izjavio je Martin Klauke, ispred EU Delegacije u Srbiji.

 

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Gordana Čomićpodsetila je da je cilj informativnih radionica da se pošalje jasna poruka o značaju izjašnjavanja pripadnika nacionalnih manjina o svojoj nacionalnoj pripadnosti tokom popisa, kao i da će prikupljeni podaci od kojih zavisi dalje planiranje manjinskih politika, biti potpuno zaštićeni. Čomić je najavila i dodatne mere ohrabrivanja pripadnika nacionalnih manjina da učestvuju u popisu, poput pripreme štampanih materijala sa informacijama o procesu popisa na manjinskim jezicima, video spotova i radijskih džinglova.

Podršku organizovanju informativnih radionica pružio je projekat „Podrška jačanju vladavine prava u Republici Srbiji“ (EU ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I ZA OSNOVNA PRAVA) u sklopu aktivnosti usmerenih na unapređenje položaja nacionalnih manjina, koje finansiraju EU i nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a za čiju implementaciju je zadužena Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ). Jedan od ciljeva projekta predstavlja podizanje svesti pripadnika nacionalnih manjina o važnosti učešća na predstojećem Popisu stanovništva.

O važnosti zajedničke inicijative u implementaciji projektnih aktivnosti, kao i o fundamentalnim vrednostima na kojima počiva ideja EU govorila je direktorka GIZ-a u Srbiji, Danijela Funke.

“Raznovrsnost predstavlja samu srž Evropske unije. U implementaciji projekta “Podrška jačanju vladavini prava u Srbiji” pružamo EU ekspertizu našim partnerima u Srbiji kako bismo na pravi način demonstrirali osnovnu poruku projekta #JačiSmoZajedno (#StrongerTogether), što je i zvanični moto Team Europe inicijative, koja je u samom srcu nemačko-srpske saradnje“, izjavila je Funke.

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Republici Srbiji, pod sloganom „Učestvuj u popisu – ostavi trag“, počinje 1. i traje do 31. oktobra 2022. Pored domaćinstava i stanova, popisom će biti obuhvaćeni državljani Republike Srbije sa prebivalištem ili boravištem u Republici Srbiji bez obzira na to gde će biti prisutni tokom popisa, stalno naseljeni stranci, kao i oni kojima odobren privremeni boravak ili u trenutku sprovođenja popisa borave u Republici Srbiji.

Pročitajte još:

Novi sajt Popisa 2022

Budi jedan od 15.000 popisivača u Popisu 2022!

Budi instruktor u Popisu 2022!