Svi podaci o Popisu stanovništva u Srbiji, koji će se održati u oktobru ove godine, od sada će biti dostupne na sajtu koji je izradio Zavod sa statistiku.

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova je, po sadržaju i obimu, najmasovnije i najkompleksnije statističko istraživanje koje se sprovodi u skoro svim zemljama sveta, na svakih deset godina.

Popisom se obezbeđuju potpuni i kvalitetni statistički podaci o stanovništvu, njegovoj starosnoj i polnoj strukturi, obrazovnoj i bračnoj strukturi, o ekonomskoj aktivnosti, o strukturi domaćinstava i porodica i o stambenom fondu.

Prikupljeni podaci od izuzetnog su značaja za ocenu trenutnog stanja, kao i za buduće planiranje i donošenje različitih strategija, kako na nacionalnom tako i lokalnom nivou.

Finansijska sredstva za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine zajednički su obezbedile Republika Srbija i Evropska unija. Pomoć je deo projekta EU za razvoj statistike u Srbiji. Ukupna vrednost projekta je 29 miliona evra, od čega je EU obezbedila 20 miliona.

Kao deo pomoći, Delegacija EU je nedavno uručila 18 vozila Zavodu za statistiku. Ta vozila će se koristiti u procesu ovogodišnjeg popisa.

„Moram da naglasim da mi o pomoć od EU dobijamo kontinuirano. Ne bismo mogli da zamislimo razvoj informacionog sistema bez pomoći EU. Nadam se da ćemo nastaviti ovu saradnju, koja je veoma plodna za nas i mi to uvek ističemo”“, rekao je tada direktor Zavoda za statistiku Milorad Kovačević.

Podrška Evropske unije reformi javne uprave u Srbiji vredna je preko 200 miliona evra, od 2000. godine do danas. Sredstva namenjena javnoj upravi koriste se za profesionalizaciju uprave, razvoj elektronskih usluga, upravljanje javnim finansijama i unapređenje rada lokalnih samouprava i nezavisnih institucija. Reforma javne uprave je jedan od najvažnijih elemenata procesa pristupanja Srbije EU, a tokom 2014. je stavljena i u prvi plan pregovora. Moderna i profesionalna javna uprava je ključni element za svaku zemlju članicu EU kako bi se efikasno sprovodili zakoni i kako bi se transparentno upravljalo sredstvima iz fondova EU.