Evropska unija nastavlja da pruža podršku poboljšanju uslova života interno raseljenih lica (IRL) i povratnika iz procesa readmisije u Srbiji. Trinaest novih grant projekata realizovaće će lokalne samouprave, kao i međunarodne i nacionalne organizacije civilnog društva. Ovi projekti će se realizovati i pratiće se njihovo sprovođenje u okviru projekta EU podrška održivim rešenjima za interno raseljene i reintegraciju povratnika koji finansira Evropska unija.

Prva implementaciona sesija za korisnike grantova održana je 5. septembra 2018. godine u Informacionom centru EU (EUIC) u Beogradu kojoj su prisustvovali predstavnici institucija korisnika projekta – Komesarijata za izbeglice i migracije (KIRS) i Kancelarije za Kosovo i Metohiju (OKM), predstavnici Delegacije EU, kao i predstavnici korisnika grantova i njihovih partnera.

Cilj događaja bio je predstavljanje projekta, njegovih ciljeva i mehanizama korisničkim institucijama kao i predstavljanje uloge Jedinice za praćenje projekata, sa posebnom pažnjom na opšta i specifična pravila i zahteve za funkcionisanje grant projekata u naredne dve godine.

Novi grant projekti bi trebalo da podrže IRL i povratnike u uspešnoj (re)integraciji kroz podršku u stanovanju, dodatnoj socijalnoj pomoći i merama za zapošljavanje. Posebno će određene opštine i gradovi imati koristi od sprovođenja grantova – Kruševac, Aranđelovac, Ub, Ćićevac, Kragujevac, Čačak, GornjiMilanovac, Bujanovac, Prijepolje, Tutin, Vladičin Han, Vranje, Kuršumlija, Vrnjacka Banja, Smederevo, SmederevskaPalanka, Velika Plana, Kovin, Novi Pazar, Beograd, Nova Crnja, Niš, Aleksinac, Kruševac, Kraljevo, Vladičin Han, Surdulica, Bosilegrad, Trgovište, Bujanovac i Preševo.

DonacijaEU kroz grant projekteiznosi 5.650.000 evra dok je nacionalno ko-finansiranje 150.000 evra.Projekat tehničke pomoći realizuje konzorcijum koji predvodi KMOP sa ciljem da pomogne Delegaciji EU i dvema nacionalnim institucijama, korisnicima projekta KIRS i OKM u implementaciji i praćenju aktivnosti grant projekata. Projekat će trajati do juna 2020. godine.

U Srbiji i dalje živi veliki broj izbeglica i interno raseljenih lica kojima su potrebna trajna rešenja. Prema podacima od 1. jula 2017. godine u Srbiji živi 201.047 interno raseljenih lica, od kojih jedna trećina i dalježivi u teškim uslovima. Interno raseljeni Romi i dalje imaju najnepovoljniji položaj. Prepreke održivom povratku na Kosovo i Metohiju ostaju brojne i raznovrsne. Sa druge strane, mnogi povratnici iz procesa readmisije i dalje ne mogu brzo da se prilagode i efikasno integrišu u društvo.

Od 2001. godine do danas Evropska unija donirala je više od 74 miliona evra za podršku ekonomskoj nezavisnosti, pristojnom stanovanju i zakonskim pravima izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika u Srbiji. Pružena je podrška povratku na KiM interno raseljenim licima spremnim da se vrate, kao i rešenja za stambena pitanja i odgovarajuće socijalne mere nakon reintegracije. Ovi fondovi su omogućili značajne promene u kvalitetu života ciljnih grupa.

Projekat EU podrška održivim rešenjima za interno raseljena lica i povratnike nastaviće sa ovim aktivnostima i pružiće istinsku podršku povratnicima i interno raseljenim licima u zemlji.