Evropska unija je pomogla unapređenje zatvorskog sistema u Republici Srbiji nizom projekata u poslednjih nekoliko godina.

Projekat u Vaspitno-popravnom domu u Kruševcu

Projekat izgradnje 8 novih paviljona – Radovi na izgradnji novih paviljona počeli su u martu 2011. godine, a završeni sredinom 2012. godine. Novi paviljoni za štićenike useljeni su sredinom oktobra 2013. godine. Vrednost projekta je 2.760.000 evra.

Takođe, Evropska unija je 2008. godine donirala mašine za obuku štićenika u VP Domu. Reč je o sledećim mašinama i opremi: CNC mašina za glodanje MVC 610 I CNC mašina strug TC 400-42-MC. Vrednost mašina je 214.000 evra.

Usklađivanje zatvorskog sistema u Republici Srbiji sa standardima EU i jačanje sistema alternativnih sankcija (IPA 2010)

„Podrška stručnom obrazovanju i obuci u zatvorskim ustanovama u Srbiji“ (prva komponenta) – Cilj projekta bio je da se pomogne Ministarstvu pravde u uspostavljanju održivog i produktivnog sistema stručnog obrazovanja i obuke u zatvorima u Republici Srbiji. Tri najveća zatvora (u Sremskoj Mitrovici, Nišu i Zabeli) su bila uključena u projekat, a obučeno je više od 500 osuđenih lica. Osuđenici su imali priliku da se prijave za obuku za varioce (argonsko, elektrolučno i CO2 zavarivanje), štampanje tehnikom sitonjtampe, izradu i montažu nameštaja od pločastog materijala, zatim za obuku u pekari, kao i obuku za proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru. Vrednost projekta bila je 2 miliona evra.

„Podrška razvoju sistema alternativnih sankcija u Republici Srbiji” (druga komponenta) – Cilj projekta je bio da se uspostave neophodni uslovi za efikasan sistem alternativnih sankcija u Republici Srbiji i obezbedi značajna podrška Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u daljem razvoju sistema alternativnih sankcija. Institucije koje su bile glavni korisnici projekta su Odeljenje za tretman i vanzavodske sankcije i Uprava za izvršenje krivičnih sankcija u okviru Ministarstva pravde Republike Srbije. Šira ciljna grupa uključuje između ostalih: poverenike, upravnike zatvora, sudije i tužioce i nevladine organizacije koje rade sa prestupnicima. Projekat je trajao pod septembra 2011. do septembra 2013. godine.

Projekat „Nova šansa za socijalnu inkluziju osuđenih lica“

Reč je o prvom projektu prekogranične saradnje nekog srpskog zatvora sa zatvorom u Evropskoj uniji, konkretno u pitanju su nekadašnji Okružni zatvor u Pančevu (sada KPZ Pančevo) i zatvor u Temišvaru (Rumunija).
Osuđena lica su od maja 2017. do maja 2018. godine u oba zatvora u Temišvaru prošla obuku za sušenje voća, povrća i lekovitog bilja (po 20 osuđenika je prošlo obuku iz oba zatvora, ukupno njih 40). U oba zatvora su osuđenici na instaliranoj opremi učili da prerađuju nekoliko vrsta voća i povrća poput – jabuke, kruške, paradajza, crnog i belog luka, peršuna, nane…Reč je o izuzetnom važnom projektu koji stvara veće šanse da osuđenici posle izdržane kazne lakše nađu posao ili započnu sopstveni porodični biznis. Vrednost projekta – 210.000 evra (sredstva obezbeđena najvećim delom iz IPA fondova EU- 85 procenta, dok je ostatak od 15 procenta – iz budžeta Republike Srbije). Plan je da se i ove godine (2019.) nastavi sa obukom osuđenika.

Kazneno-popravni zavod za žene u Požarevcu (IPA 2013)

U junu 2017. godine započeti su radovi na izgradnji paviljona u jedinom zatvoru za žene u Srbiji, kroz zajednički projekat EU i Ministarstva pravde (Uprave za izvršenje krivičnih sankcija) ukupne vrednosti od 3 miliona evra. Reč je o izgradnji paviljona u kome će biti poluotvoreno, otvoreno i prekršajno odeljenje, kapaciteta za smeštaj 160 osuđenica. Evropska unija je obezbedila 2,6 miliona dok je Republika Srbija izdvojila 400.000 evra. Ovi radovi su pri kraju. Kad ta faza bude završena, plan je da se započne sa drugom fazom koja se tiče rekonstrukcije postojeće smeštajne zgrade u kojoj se nalazi zatvoreno odeljenje, smeštajnog kapaciteta za 162 lica.

Projekat „Unapređenje kapaciteta zatvorskog sistema u Republici Srbiji“ (IPA 2015)

Ovaj projekat, koji je vredan milion evra, za cilj je imao unapređenja zatvorskog sistema Republike Srbije kroz prenos iskustava, stručnog znanja i dobre prakse razvijene u zemljama članicama Evropske unije. Tvining projekat je trajao 20 meseci (2017-2019) u partnerstvu sa Nemačkom i Austrijom. Reč je o izuzetno značajnom projektu za unapređenje profesionalnih veština zatvorskog osoblja, imajući u vidu da je obuku prošla četvrtina zaposlenih u Službi za obezbeđenje i Službi za tretman, koje su i dve najbrojnije službe u sistemu i kao takve su uzele najveće učešće u projektu.

Kao rezultat rada stručnjaka iz Evropske unije i Srbije, nastalo je 11 priručnika za rad zaposlenih u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija. Priručnici će pomoći da se unapredi njihovo znanje tokom rada sa različitim grupama osuđenih lica, sa posebnim naglaskom na osetljive kategorije (žene, maloletnike, LGBT osobe, strane državljane, starija lica, osobe sa invaliditetom).

Tokom projekta su organizovani i programi obuke za instruktore. Ukupno je 218 instruktora prošlo program i oni će nastaviti sa obukom zaposlenih u svojim ustanovama, kao i u Centru za obuku i stručno osposobljavanje u Nišu za zaposlene iz celog sistema. Cilj je da se putem obuke, predavanja i uz korišćenje novih priručnika ojačaju kapaciteti celog sistema za izvršenje, kao i samog Centra u Nišu kako bi se obezbedila održivost ovog projekta i u narednim godinama.

Posebna pažnja bila je posvećena obrazovanju i profesionalnim veštinama osuđenica u Zavodu u Požarevcu. Sertifikovanu obuku za frizere, manikire i pedikire prošlo je 50 osuđenica. Ovim obukama su uvećane šanse osuđenica da se po isteku kazne ne vrate ponovo kriminalu, a upravo ova populacija spada u posebno ugrožene grupe lica lišenih slobode.