Stalno ulaganje u ljudske resurse lokalnih samouprava veoma je važno na putu do efikasnije javne uprave. Razvoj modernog službeničkog sistema treba da bude zasnovan na znanjima i veštinama zaposlenih. Ceo proces usavršavanja službenika doprineće sveobuhvatnoj reformi javne uprave, koja je jedan od zahteva Evropske unije u procesu pristupanja.

Ovo su glavni zaključci danas održane konferencije „Sistem upravljanja ljudskim resursima u lokalnim samoupravama“, koju je organizovala Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu, u okviru 4 miliona evra vrednog projekta “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2”.

Martin Klauke, šef II sektora operacija Delegacije EU u Srbiji, rekao je da je tema upravljanja ljudskim resursima u lokalnim samoupravama bliska široj agendi reforme javne uprave koju podržava EU.

“Efektivna javna administracija vodi ka boljim uslugama, većem poverenju građana u upravu, ka smanjenju korupcije, boljem upravljanju politikama, i na kraju vodi boljem razvoju zemlje. Bez pravih ljudi na pravom mestu, u pravo vreme, motivisanih, sa željom da rade, sa pravom kvalifikacijom, nije moguća efektivna javna administracija. Zato profesionalizacija i depolitizacija javnih službenika i na lokalnom nivou zauzima centralni deo ovog projekta. Bićemo i dalje prisutni u ovoj oblasti, a trenutno razmatramo dodatne aktivnosti koje je potrebno podržati”, kazao je Klauke.

Nadia Ćuk, zamenica šefa Misije Saveta Evrope u Beogradu, ističe reforme koje se dešavaju na nivou lokalnih samouprava.

“Od toga sve počinje. Reforme se kreću odozdo na gore, jer su one najbliže građanima. Očigledno je da je tema upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi aktuelna već duži niz godina i to ukazuje na ogromnu važnost ali i na brojne izazove i dugotrajan proces koji je pred nama. Lokalne uprave su motor razvoja svake zemlje i jedan od najvažnijih stubova pokazatelja decentralizacije javne uprave u celini. Zato je veoma važno postojanje jakih, kompetentnih i efikasnih lokalnih samouprava što je i ujedno i cilj koji želimo da ostvarimo kroz reformu službeničkog sistema na lokalu u Srbiji”, izjavila je Ćuk.

U opštinama i gradovima koji su dobili podršku projekta, čak je za 20 odsto poboljšan kvalitet rada zaposlenih, odnosno učinak upravljanja ljudskim resursima. Indikatori za merenje su vrlo jasni i precizni i kroz njih se zaista može utvrditi u kojoj meri je poboljšan rad , odnosno koliko je modernizovan službenički sistem po pojedinačnoj lokalnoj samoupravi.

Jasmina Benmansur, pomoćnica ministra u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, podseća da je ključna dobra saradnja i strateški pristup.

“Zajedničkim snagama uspeli smo da uvedemo moderne instrumente za upravljanje ljudskim resursima, kao i za izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje u svim našim gradovima i opštinama. Razvoj upravljanja ljudskim resursima zahteva kontinuiran strateški pristup, zato nastavljamo istom dinamikom i nakon donošenja nove Strategije o reformi javne uprave u Republici Srbiji za period od 2021. do 2030.”, rekla je Benmansur.

Predstavnici lokalnih samouprava koji su učestvovali u projektu dobili su od Saveta Evrope paket za onlajn komunikaciju koji sadrži slušalice, mikrofon i kameru, što će im biti od pomoći za praćenje obuka za stručno usavršavanje, koje se u uslovima pandemije odvijaju uglavnom u onlajn formi.

Đorđe Staničić, generalni sekretar, Stalne konferencije gradova i opština ističe važnost kontinuiranog unapređivanja znanja na lokalnom nivou.

“Kada posmatramo ovu celu aktivnost veoma nam je važno da unapredimo znanja ali i da vidimo gde imamo nedovoljno znanja, gde ne možemo da odgovorimo na lokalu na odgovarajući način zahtevu koji dolazi u različitim oblastima i to je mesto gde onda zajednički kreiramo nove obuke. To su stvari na kojima mi kao organizacija posebno insistiramo. Neophodno je da ubrzano razmišljamo kako da sistem nagrađivanja i sistem plata uvedemo na pravi način, kako je zamišljeno u početku izrade reformskih dokumenata”, izjavio je Staničić.

Projekat finansiraju Evropska unija i Savet Evrope. Glavni partneri projekta su Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Stalna konferencija gradova i opština. Svrha projekta je unapređenje sistema razvoja ljudskih resursa i upravljanja ljudskim resursima u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji.

Podrška Evropske unije reformi javne uprave u Srbiji vredna je preko 200 miliona evra, od 2000. godine do danas. Sredstva namenjena javnoj upravi koriste se za profesionalizaciju uprave, razvoj elektronskih usluga, upravljanje javnim finansijama i unapređenje rada lokalnih samouprava i nezavisnih institucija.

Reforma javne uprave je jedan od najvažnijih elemenata procesa pristupanja Srbije EU, a tokom 2014. je stavljena i u prvi plan pregovora. Moderna i profesionalna javna uprava je ključni element za svaku zemlju članicu EU kako bi se efikasno sprovodili zakoni i kako bi se transparentno upravljalo sredstvima iz fondova EU.

Pročitajte još: