Bezbednost: EU podstiče razmenu informacija, borbu protiv finansiranja terorizma i zaštitu Evropljana na internetu

0

U devetom izveštaju o bezbednosti koji je objavljen danas ističu se nedavni koraci preduzeti u cilju borbe protiv finansiranja terorizma putem nezakonite trgovine kulturnim dobrima i unapređenja interoprabilnosti informacionih sistema EU.

Na osnovu sveobuhvatne procene bezbednosne politike EU od 2001, u izveštaju se ističu preostali nedostaci i izazovi koje treba rešiti. Nepotpuna primena postojećih politika i dalje predstavlja izazov kao i rastuće pretnje poput radikalizacije i sajber kriminala, za čije rešavanje će možda biti neophodna promena postojećih instrumenata.

Komesar za migracije, unutrašnje poslove i građanstvo, Dimitris Avrampulos, izjavio je: „U aktuelnom bezbednosnom okruženju koje je podložno čestim promenama, moramo da pojačamo napore za brzo uspostavljanje istinske i delotvorne bezbednosne unije. Fragmentacija nas čini ranjivima. Jedinstvo i poverenje kroz pojačanu saradnju i poboljšanu razmenu informacija između država članica je jedini način da EU dâ pravu dodatu vrednost i pruži sigurnost i bezbednost evropskim građanima.“

Komesar za bezbednosnu uniju, Džulijan King, kaže: „Sprovođenjem sveobuhvatne procene ispunjavam obećanje dato Evropskom parlamentu da ću sprovoditi temeljnu analizu bezbednosne politike EU – po prvi u put u poslednjih 16 godina. Iz ove procene se mogu izvući važne pouke, kao što je potreba za žustrijom reakcijom na rastuće pretnje. Priliku za razgovor o ovome sa Parlamentom ćemo imati u septembru.”

Stabilan napredak u ključnim pitanjima

U proteklim mesecima je ostvaren stabilan napredak. Ovo se pre svega odnosi na nova pravila o trgovini prirodnim dobrima koja su predložena u junu ove godine kao i na novi sistem ulaska/izlaska za registraciju državljana trećih zemalja koji prelaze spoljne granice EU.

Intenziviran je i rad na suzbijanju radikalizacije na internetu i to akcionim planom koji sadrži nove mere za otkrivanje i uklanjanje terorističkog sadržaja na internetu.

Belgijske i holandske specijalne snage su u okviru ponovnog stavljanja akcenta na zaštitu lakih meta simulirale sinhronizovani teroristički napad na javne škole. Zahvaljujući vežbi, koja je sprovedena uz podršku Komisije, stečeno je vredno iskustvo o pripremljenosti.

Rešavanje izazova i nedostataka u bezbednosnoj politici

Današnji izveštaj je osvrt na poslednjih 15 godina evropske politike bezbednosti i, urpkos tome što je procena pozitivna i potvrđuje relevantnost njenih osnovnih instrumenata, izveštaj ukazuje na izazove i nedostatke. Među njima su potreba za prilagođavanjem postojećih politika i alata za reagovanje na rastuće pretnje terorizma, kako je naglašeno u zaključcima Evropskog saveta od 22. i 23. juna i Akcionom planu grupe G20 o borbi protiv terorizma od 7. jula. 2017.

Podeli

Comments are closed.