Budućnost Evrope: Komisija okupila verske lidere na razgovor o delotvornoj Uniji zasnovanoj na vrednostima

0

Prvi potpredsednik Evropske komisije Frans Timermans je zajedno sa potpredsednicom Evropskog parlamenta Marejd Mekginis danas bio domaćin sastanka na visokom nivou sa verskim liderima iz cele Evrope.

Godišnji sastanak na visokom nivou je deo redovnog dijaloga sa crkvama, religijskim zajednicama, filozofskim i nekonfesionalnim organizacijama, koji je predviđen Članom 17 Lisabonskog ugovora, a čiju je organizaciju predsednik Junker poverio prvom potpredsedniku Timermansu.

Ovogodišnji sastanak je održan u kontekstu aktuelne debate o budućnosti Evrope, koja je pokrenuta Belom knjigom Komisije 1. marta 2017. Prvi potpredsednik Timermans je ovim povodom izjavio: „Budućnost Evrope je u rukama njenih građana. Oblikovanje te budućnosti je zajednička odgovornost svih nas, a naše vrednosti nam služe kao kompas. Redovni dijalog sa konfesionalnim organizacijama, kao i onaj sa nekonfesionalnim, omogućuje nam da pitanje zajedničke budućnosti sagledamo iz različitih perspektiva. Najbolji put za zajedničku budućnost ćemo odrediti upravo kroz inkluzivni dijalog.

Učesnici su na sastanku razgovarali o humanoj dimenziji Evrope, konkretno o njenoj socijalnoj i ekološkoj dimenziji, kao i o načelima solidarnosti, socijalne pravde i održivosti. Prisutni lideri su bili pozvani da tokom čitavog postupka razmatranja budućnosti Evrope budu uključeni u rad Komisije i da u debatu uključe svoje zajednice.

Podeli

Comments are closed.