Efikasan sistem kontrole državne pomoći važan za evropske integracije

0

Dvodnevna konferencija “Državna pomoć i ekonomije Zapadnog Balkana” koja je okupila predstavnike tela za kontrolu državne pomoći iz regiona, Evropske komisije, Saveta za zaštitu konkurencije Litvanije i eminentne evropske stručnjake, održana je prethodne nedelje  u Beogradu.

Predstavnica Generalnog direktorata za politiku konkurencije Evropske komisije Arijana Podesta kaže da efikasan sistem kontrole državne pomoći ključni korak na putu pristupanja Evropskoj uniji.

“Za takav uspostavljen sistem potreban je kolektivni napor koji uključuje sve učesnike. Operativno i nezavisno telo za kontrolu državne pomoći je od osnovne važnosti. Međutim, kako bi bilo uspešno, potrebno je da ima punu podršku i svest davalaca pomoći, drugih regulatornih tela i privrednih društava, kako korisnika tako i konkurenata“, ističe Podesta.

Predlog novog zakona o državnoj pomoći ubrzo naći pred poslanicima, najavljuje državni sekretar Ministarstva finansija Gojko Stanivuković.

„Prilikom formulisanja zakonskog predloga, uzeli u obzir sugestije svih relevantnih aktera, naročito organizacija civilnog društva i zainteresovane javnosti, a poseban akcenat smo stavili na sugestije i primedbe koje je Evropska komisija istakla u Godišnjem izveštaju o napretku Republike Srbije”, tvrdi Stanivuković.

Predsednik Komisije za kontrolu državne pomoći Vladimir Antonijević kaže da su skupovi i saradnja u regionu oko politike konkurencije česti, ali ne i po pitanju državne pomoći, iako svi u regionu imaju iste probleme i izazove u toj oblasti

“Izmene postojećeg zakona o kontroli državne pomoći bile potrebne radi obezbeđenja unapređenja instrumenata koji su na raspolaganju Komisiji, ali i njenog boljeg ustrojstva i organizacione strukture, čime bi se ispunilo merilo za otvaranje pregovora u okviru Poglavlja 8 koje se odnosi na operativnu nezavisnost”, ističe je Antonijević.

Vođa projekta “Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći” Radmila Mihić rekla je da je jedan od prioriteta projekta bio da u najranijoj fazi rada organizuje regionalni skup na temu državne pomoći.

“Prva regionalna konferencija o državnoj pomoći ima dva cilja:podsticati, podržati i promovisati državne pomoći koje razvijaju ekonomije, dobre državne pomoći koje unapređuju rast i razvoj društva, koje na najbolji način koriste novac poreskih obveznika. Drugi cilj je pokrenuti stvaranje regionalne mreže eksperata“, kaže ona.

O sistemu kontrole državne pomoći u Evropskoj uniji, kao i o ekonomičnijem pristupu kontroli državne pomoći govorio je Fedon Nikolaides, profesor Univerziteta u Mastrihtu. Još jedan evropski stručnjak za tu oblast, profesor Univerziteta u Birmingemu Luka Rubini govorio je o izazovima EU integracija u oblasti državne pomoći za zemlje u procesu pristupanja.

Predsedavajući Saveta za zaštitu konkurencije Republike Litvanije Šarunas Keserauskas predstavio je izazove u oblasti državne pomoći sa kojima se suočila Litvanija nakon ulaska u EU.

“Poštena konkurencija je osnov tržišne privrede. Stoga na prvom mestu treba da bude konkurencija, a ne državna pomoć”, kaže Keserauskas.

Konferenciju je organizovao projekat “Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći” koji finansira Evropska unija, a sprovodi Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.

Predstavnici tela za kontrolu državne pomoći Zapadnog Balkana razmenili su iskustva tokom okruglog stola “Izazovi za institucije državne pomoći i zapadnobalkanska šestorka”.

Podeli

Comments are closed.