EU raspravlja o pravnim pitanjima vezanim za Mađarsku i odlučuje o narednim koracima

0

Na inicijativu predsednika Žana-Kloda Junkera, prvi potpredsednik Frans Timermans je u kolegijumu Evropske komisije vodio debatu o nedavnim dešavanjima u Mađarskoj koja su izazvala zabrinutost povodom usaglašenosti mađarskih propisa sa pravom EU i zajedničkim vrednostima na kojima počiva Unija.

Kolegijum je raspravljao o Zakonu o visokom obrazovanju, nacrtu zakona vezanog za finansiranje nevladinih organizacija iz inostranstva, nacionalnim konsultacijama ‘zaustavimo Brisel’ i aktuelnim pravnim pitanjima u području azila i zabrane diskriminacije. Kolegijum se složio da relevantne i pravno zrele predmete o povredama propisa obuhvati narednim ciklusom postupaka za povredu propisa krajem meseca.

Komisija će takođe brzo dovršiti temeljnu pravnu procenu Zakona o visokom obrazovanju i doneti odluku o narednim koracima u okviru narednog ciklusa postupaka za povredu propisa. Kada je u pitanju zakon o finansiranju nevladinih organizacija, Komisija će pažljivo pratiti proces, a odluke o ovome će biti donete na osnovu analize koja će precizno sutvrditi sporna pravna pitanja. Konačno, kada su u pitanju nacionalne konsultacije ‘zaustavimo Brisel’, Komisija je odlučila da pripremi i javno objavi svoj odgovor na konsultacije. Pitanja koja su bila na dnevnom redu Kolegijuma odnose se i na poštovanje prava Unije i na poštovanje zajedničkih vrednosti kako je utvrđeno članom 2 Ugovora o Evropskoj uniji. Celokupna situacija u Mađarskoj je razlog za zabrinutost Komisije, zbog čega su se članovi kolegijuma složili da otvore politički dijalog sa vlastima Mađarske, ostalim državama članicama i Evropskim parlamentom.

Podeli

Comments are closed.