Izveštaj o penzijama u EU: uočljiva nastojanja država članica da obezbede adekvatne penzije, ali treba uložiti više napora

0

U Izveštaju o adekvatnosti penzija za 2018, koji je danas objavljen, analizira se uloga penzija u sprečavanju siromaštva u starosti i postojanost prihoda penzionera. Ističe se da države članice kroz reforme koje sprovode posvećuju sve više pažnje održivosti i adekvatnosti penzija, ali i da će morati da preduzimaju dodatne mere.

Marijan Tisen, komesarka za a zapošljavanje, socijalna pitanja, veštine i mobilnost radne snage, izjavila je: „Svi penzioneri imaju pravo na dostojanstven život. To je glavno načelo Evropskog stuba socijalnih prava. Adekvatne penzije su važne kako bi se sprečilo siromaštvo i socijalna isključenost starijih ljudi u Evropi, a naročito žena. Osim toga, moramo da osiguramo da se sistem brine i za samozaposlene kao i za ljude koji nisu u klasičnom radnom odnosu. Naš prioritet mora biti nastavak tekućih reformi kojima se podstiču adekvatne penzije za sve.”

Kako bi trenutne i penzije u budućnosti bile dovoljne i održive, neophodno je podsticati duži radni staž, u skladu sa sve dužim očekivanim životnim vekom. Države članice bi trebalo da preduzmu i dalje mere za uklanjanje nejednakosti između penzija žena i muškaraca, uvođenjem politika jednakih mogućnosti usmerenih na žene i muškarce, na primer promocijom ravnoteže između posla i privatnog života i jednakom podelom odgovornosti za brigu o članovima porodice, a ujedno i da razmotre pitanja učešća na tržištu rada, intenziteta rada i pauza u karijeri.

Komisija nastoji da podrži države članice u ovim naporima, na primer predlogom za postizanje ravnoteže između privatnog života i posla za roditelje i staratelje koji su zaposleni. Konačno, važno je nastaviti i sa proširivanjem pristupa penzijskom osiguranju za lica koja nisu u klasičnom radnom odnosu i samozaposlene i promovisati dopunsku penzijsku štednju. Komisija je u tu svrhu nedavno iznela predlog preporuke o pristupu socialnoj zaštiti.

Podeli

Comments are closed.