Migracije: Broj zahteva za azil u EU smanjen za 43 odsto u 2017.

0

Novi podaci, koje je objavila Evropska kancelarija za podršku azilu, pokazuju da je tokom prethodne godine došlo do značajnog pada broja zahteva za azil u EU.

U državama članicama EU, Norveškoj i Švajcarskoj je 2017. podneto ukupno 706.913 zahteva za azil, 43 odsto manje nego 2016.

Ovo je druga godina zaredom u kojoj se beleži pad broja podnetih zahteva nakon nezapamćenog broja dolazaka tokom izbegličke krize.

Komesar za migracije, unutrašnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopulos je izjavio: „Oštar pad broja zahteva za azil u 2017. je odraz smanjenja ukupnog broja dolazaka. Ovo su rezultati zajedničkih napora koje je EU preduzimala proteklih godina u cilju boljeg upravljanja migracijama i bolje zaštite granica. EU će i ubuduće biti kontinent solidarnosti, otvorenosti i tolerancije – ali će ta načela sprovoditi kolektivno, na način koji je održiv. Podaci koji su danas objavljeni pokazuju da smo na dobrom putu.”

Kancelarija za podršku azilu je danas pustila u rad i interaktivni portal sa informacijama i podacima vezanim za migracijske trendove u EU.

Podeli

Comments are closed.