Mladi isključeni iz javnog života, spadaju u najugroženiju kategoriiju stanovništva

0

Najugroženije kategorije mladih ljudi u zemljama Zapadnog Balkana i u Turskoj su one koje dolaze iz ruralnih područja, žive ispod linije siromaštva ili pripadaju izbegličkoj i migrantskoj populaciji, pokazalo je istraživanje o položaju mladih.

Istraživanje koje je uradjeno u okviru regionalnog projekta “Mreža omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske” uključilo je i Indeks omladinske participacije koji je pokazao da su mladi u velikom procentu isključeni i iz javnog života.

Na otvraranju okruglog stola “Učešće mladih u lokalnim zajednicama u zemljama Zapadnog Balkana i u Turskoj: izazovi i perspektive” šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici je rekao da “iz perspektive ljudskog kapitala, kao jednog od ključnih resursa za razvoj društva, jačanje politika uključivanja mladih u sve sfere društva je ključno kako bi postali pokretači promena, pre svega u ekonomskoj sferi”. Fabrici je dodao da takve politike podržavaju fundamentalne vrednosti na kojima je i osnovana EU, kao što su demokratija, solidarnost i poštovanje ljudskih prava.

Fonet

Direktorka “Fondacije Ana i Vlade Divac”, Ana Koeshall navela je da je zajednička karakteristika svih zemalja obuhvaćenih ovim regionalnim projektom i koje su u statusu kandidata za pristupanje EU, da ni u jednoj od njih mladi ne učestvuju u visokom procentu u donošenju važnih društvenih odluka, kao i da aktuelne javne politike prema mladima nisu usmerene na podsticanje ovog procesa.

“Nedovoljna uključenost mladih izražena je u svim sferama života, ali najizraženija je u političkoj, ekonomskoj i socijalnoj sferi i najviše pogadja mlade iz najosetljivijih kategorija. Sa druge strane Indeks omladinske participacije pokazuje da najviše izostaju podaci o socijalnoj sferi što otežava kreiranje kvalitetnih mera podrške najugroženijim grupama mladih”, rekla je ona.

Srbija ima Nacionalnu strategiju za mlade za period od 2015. do 2025. godine, a na okruglom stolu je ocenjeno da se sve zemlje Zpadnog Balkana i Turska susreću sa istim problemima i da razmena iskustava i primeri dobre prakse mogu direktno uticati na poboljšanje kvaliteta života mladih.

Podeli

Comments are closed.