Prioriteti EU na 37. sednici Saveta za ljudska prava

0

Međunarodna zajednica će se od 26. februara do 23. marta okupiti u Ženevi u okviru Saveta za ljudska prava gde će razgovarati o gorućim pitanjima u oblasti ljudskih prava. „U godini kada obeležavamo 70 godina Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, EU još jednom potvrđuje snažnu podršku radu sistema UN za ljudska prava,” izjavio je ambassador Serensen, šef Delegacije EU u Ženevi. „Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima je jednako validna kao i u vreme kada je usvojena. Nažalost, mi smo daleko od punog poštovanja obaveza koje iz nje proističu. Prava i slobode se još uvek osporavaju ljudima širom sveta, a civilnom društvu se u velikom broju zemalja sužava prostor za rad”, dodaje on. EU će zato visoko na listu prioriteta staviti promociju i odbranu univerzalnosti ljudskih prava i snažnije profilisanje ljudskih prava tokom čitave godine.

EU će na 37. sednici Saveta za ljudska prava predstaviti četiri rezolucije i aktivno se uključiti u inicijative drugih zemalja kako bi ostvarila napredak u realizaciji svojih prioriteta u oblasti ljudskih prava i skrenula pažnju Saveta na zemlje u kojima je situacija u toj oblasti zabrinjavajuća.

Severna Koreja/Demokratska Narodna Republika Koreja: Imajući u vidu sistematsko kršenje ljudskih prava od strane režima u Severnoj Koreji, EU će zajedno sa Japanom još jednom predstaviti rezoluciju u čijem fokusu je teška situacija u pogledu ljudskih prava u toj zemlji, koja poziva na odgovornost za kršenja prava i produžetak mandata specijalnog izvestioca.

Mjanmar/Burma: Nastavljamo da pridajemo veliku pažnju ljudskim pravima u Mjanmaru. Zato nameravamo da predstavimo rezoluciju kojom se obnavlja mandat specijalnog izvestioca, razmatra napredak u radu nezavisne međunarodne misije za utvrđivanje činjenica i utvrđivanju ozbiljnih problema, poput nasilja nad Rohingama, te koja će pažnju usmeriti na šira pitanja prava etničkih i verskih manjina i slobode štampe i medija.

Prava deteta: EU teži unapređenju i zaštiti svih prava dece, sa posebnim akcentom na najmarginalizovaniju decu, trudeći se da nijedno dete ne bude izostavljeno. EU će na predstojećoj sednici zajedno sa Latinskom Amerikom i grupom GRULAC predstaviti rezoluciju o pravima deteta u humanitarnim situacijama. Osim toga, EU će aktivno učestvovati u pripremi godišnjeg dana diskusije koji će biti posvećen ovoj temi.

Sloboda veroispovesti ili verovanja: Ostajemo posvećeni slobodi veroispovesti i verovanja i oštro se protivimo verskoj netoleranciji. U tom kontekstu, ove godine ćemo predstaviti rezoluciju za promociju i zaštitu slobode veroispovesti ili verovanja, koja će biti fokusirana na napore koje bi države trebalo da ulože kako bi doslednije ispunile obaveze koje su u prošlosti preuzele na forumima UN za ljudska prava.

Sirija: Savet za ljudska prava mora da nastavi da rešava tešku humanitarnu i situaciju u Siriji, konkretno u oblastima pod opsadom i metama granatiranja. Produžetak mandata Komisije za istraživanje je u tom smislu od presudnog značaja. Nastavićemo da se zalažemo za borbu protiv nekažnjavanja, pristup Komisije za istraživanje Siriji, neometani pristup humanitarne pomoći ljudima širom Sirije, kao i za oslobađanje zatvorenika. Nasilje nad civilnim stanovništvom mora pod hitno prestati u Istočnoj Guti i drugim područjima, budući da su napadi doveli do očiglednog kršenja osnovnih ljudskih prava i ubijanja na hiljade civila. Posebno ćemo se zalagati za zaštitu dece i iskoristiti priliku da učestvujemo u panelu na visokom nivou o kršenju ljudskih prava dece u Siriji.

Prateći događaji: EU će organizovati i biti jedan od pokrovitelja nekoliko događaja na marginama Saveta za ljudska prava, među kojima su događaj posvećen odnosu religije i države (5. mart) i debata o uticaju medija na slobodu veroispovesti ili verovanja (6. mart). Osim toga, 11. marta ćemo biti pokrovitelji tematske večeri „Odbrana branilaca“ u okviru Međunarodnog filmskog festivala i Foruma o ljudskim pravima. Za dodatne informacije o svim događajima, posetite našu internet stranicu.

EU će u okviru segmenta na visokom nivou Saveta predstavljati specijalni predstavnik EU za ljudska prava, Stavros Lambrinidis. On će održati govor 28. februara na pratećem događaju na visokom nivou posvećenom smrtnoj kazni, koji organizuje stalna misija Belgije, a tokom koga će biti istaknuto oštro i principijelno protivljenje EU smrtnoj kazni u svim okolnostima. Jan Figel, specijalni izaslanik EU za promociju slobode veroispovesti ili verovanja izvan EU, takođe će učestvovati u sednici Saveta kao i nizu pratećih događaja, a Savetu će prisustvovati i delegacija članova Evropskog parlamenta, koju predvodi Andžej Gžib.

Sva saopštenja i ishodi intervencija EU će biti objavljivani na veb stranici Delegacije EU, a Delegacija će o dešavanjima redovno izveštavati i na svom tviter nalogu (@EU_UNGeneva).

Podeli

Comments are closed.