Trgovina: komentar EU na istragu SAD-a o uvozu automobila

0

Evropska unija je Ministarstvu trgovine SAD-a uputila zvanični komentar o tekućoj istrazi o uticaju uvoza u automobilskoj industriji na državnu bezbednost SAD-a.

Stav EU je da tekuća istraga nije legitimna i bazirana na činjenicama i da, kao i slična istraga koja je rezultirala uvođenjem tarifa na aluminijum i čelik ranije ove godine, krši međunarodna trgovinska pravila. EU je u komentaru još jednom ponovila da se oštro protivi širenju mera ekonomske zaštite preduzetih na temelju navodnog ugrožavanja državne bezbednosti.

Ovakav razvoj događaja šteti trgovini, rastu i zapošljavanju u SAD-u i drugde u svetu, slabi veze sa prijateljima i saveznicima i fokus pažnje pomera sa zajedničkih strateških izazova koji predstavljaju realnu pretnju po zapadni ekonomski model čija je okosnica tržište.

Industrije EU i SAD-a su u velikoj meri specijalizovane u različitim tržišnim segmentima, a uvoz iz EU je u proteklih pet godina bio uglavnom stabilan. Iako ne postoji ekonomska pretnja po zdravu automobilsku industriju SAD-a, uvođenje restriktivnih mera bi moglo da ugrozi pozitivne trendove koje automobilski sektor u Sjedinjenim Državama trenutno beleži.

Automobilske kompanije iz EU koje posluju u SAD-u izvoze oko 60 odsto proizvodnje u druge zemlje, zahvaljujući čemu poboljšavaju trgovinski bilans SAD-a te direktno i indirektno zapošljavaju 120.000 odnosno 420.000 ljudi. Trgovinske restrikcije će verovatno dovesti do povećanja ulaznih troškova za proizvođače u SAD-u, što će na kraju američki potrošači platiti kroz porez.

Uticaj potencijalnih tarifa SAD-a na uvezene automobile bi bio značajno pogoršan protivmerama koje bi primenili trgovinski partneri SAD-a, što dokazuje reakcija na istragu u okviru Odeljka 232. Osim toga, EU je zatražila da učestvuje u javnoj raspravi koju će Ministarstvo trgovine SAD-a održati 19. i 20. jula.

Podeli

Comments are closed.