Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opštona Srbije (SKGO) objavila je 3. decembra Poziv za podnošenje predloga projekata u okviru programa „Podrška EU inkluziji Roma – osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ koji finansira Evropska Unija kroz Program IPA 2016 (IPA II)

Krajnji rok za dostavljanje predloga projekata je 18. februar 2019. godine.

Iznos koji će biti dodeljen korisnicima grantova u okviru ovog Poziva je 2 miliona evra. Maksimalan iznos koji može biti dodeljen korisnicima jednog granta je 60.000 evra.

Glavni korisnici su jedinice lokalne samouprave – gradovi i opštine u Srbiji, uz obavezno partnerstvo sa civilnim sektorom.

Info dani povodom Poziva se planiraju u periodu od 14-25 januara 2019. godine.

Smernice za aplikante i sva prateća dokumentacija dostupne su za preuzimanje na stranici Programa „Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ na linku http://www.skgo.org/strane/337