Aktivnosti EU duž zapadnomediteranske rute

0

Tokom 2018. je na zapadnomediteranskoj ruti zabeleženo značajno povećanje dolazaka – preko 57.000 iregularih dolazaka.

EU je na povećanje odgovorila tako što je intenzivirala svoj rad i pokrenula niz novih inicijativa sa partnerskim zemljama. Duž ostalih migracijskih ruta, Evropska unija je primenila integrisani pristup, uzimajući u obzir „rutu kao celinu”.

To podrazumeva spasavanje i zaštitu života ljudi na moru, borbu protiv krijumčara i trgovaca ljudima u tesnoj saradnji sa partnerskim zemljama i međunarodnim organizacijama kroz pružanje podrške migrantima i izbeglicama duž rute, kao i otvaranjem legalnih puteva i ekonomskih prilika koje služe kao alternativa iregularnim migracijama.

Kako bi dodatno produbila saradnju sa partnerima, EU je pomenuti integrisani pristup primenila i na zapadnomediteransku rutu.

Podeli

Comments are closed.