Unapređeni uslovi života za gotovo 6.000 Roma i pripremljena dokumentacija za buduće projekte podrške za još preko 4000 pripadnika romske populacije rezultati su projekta „Stanovanje Roma“, koji je finansirala Evropska unija.

Na završnoj konferenciji projekta, zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji Mateja Norčič Štamcar navela je da je Evropska unija najveći donator Srbije u oblasti inkluzije Roma, sa trenutnim projektima vrednim 11,4 miliona evra, dok je za naredni period opredeljeno dodatnih 20 miliona evra.

Photo: Fonet

„Danas možemo da razgovaramo o opipljivim rezultatima projekata finansiranih od strane Evropske unije. Inkluzija Roma odgovara jednoj od osnovnih vrednosti EU i kao takva bi trebalo da ostane prioritet za sve zemlje članice, kao i za one koji su u procesu pristupanja. Ono što je takođe važno jeste jačanje kapaciteta institucionalnih mehanizama za uključivanje Roma, na lokalnom nivou“, navodi Norčič Štamcar.

Ovaj jedinstveni projekat je uspešno završen, postignuti su konkretni rezultati, napominje državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zoran Lakićević.

„Urađeno je dosta, izgrađeni su stanovi, kuće, putevi, vodovodi, kanalizacija i to korišćenjem najnovijih tehničkih rešenja U pripremi su novi projekti i nove investicije za dalje poboljšanje uslova života Roma i Romkinja“, kaže Lakićević.

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović kaže da je potrebno dodatno motivisati lokalne samouprave da se još posvećenije bave pitanjima i izazovima romske populacije.

Photo: Fonet

„Ne sme se zaboraviti ni potreba za osnaživanjem romske zajednice za zastupanje sopstvenih interesa, jer zastupanje predstavlja značajan proces koji bi im omogućio da jasno artikulišu svoje zahteve i adekvatno ih zagovaraju na nivou lokalne zajednice“, ocenjuje Paunović, i dodaje da se tim aktivnostima doprinosi i sprovođenju obaveza iz Deklaracije o integraciji Roma koja je potpisana u okviru samita lidera Zapadnog Balkana u Poznanju.

U okviru projekta, unapređeni su infrastrukturni uslovi za 5.000 ljudi, a izgrađeno je ili renovirano ukupno 185 stambenih jedinica za preko 740 pripadnika romske populacije.

Takođe, pripremljena je tehnička dokumentacija potrebna za više od 70 kuća, 300 stanova, kao i za unapređenje infrastrukture za preko 4000 ljudi. U 20 lokalnih samouprava širom Srbije formirani su i mobilni timovi za inkluziju Roma, koji su putem EU donacije dobili automobile kako bi lakše stigli kod korisnika usluga.

Kvalitet stanovanja i infrastruktura u romskim naseljima predstavljaju jedan od najvećih izazova sa kojima se ta populacija susreće.

Prevazilaženje ovih izazova predstavlja ozbiljan i dugotrajan proces koji podrazumeva uključivanje šireg kruga aktera koji mogu doprineti pronalaženju sistemskog rešenja, što je, između ostalog, od izuzetne važnosti za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji, konstatovano je na konferenciji.