“Nadam se da će vam ova brošura pomoći da se snađete u „svetu“ pregovora i pravnih tekovina Evropske unije, koji će od sada za građane Srbije biti od velike važnosti“ , napisao je ambasador Majkl Devenport u predgovoru svojevrsnog vodiča kroz pristupne pregovore EU – Srbija.

Informacioni centar Evropske unije (EUIC) objavio je brošuru „Pregovaračka poglavlja – 35 koraka ka Evropskoj uniji“.
Brošura je dostupna na sajtu EUIC-a, na sledećoj adresi: euinfo.rs/publikacije/srbija-i-eu/#pub23.

U uvodniku brošure, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Majkl Devenport, naveo je:

„Izdavanje ove brošure poklapa se sa održavanjem Prve međuvladine konferencije između Evropske unije i Srbije, 21. januara 2014. godine, što formalno označava početak pristupnih pregovora. Ti pregovori određuju kako i kada će Srbija usvojiti pravne tekovine Evropske unije (acquis communautairekako bi mogla da se pridruži Evropskoj uniji. Nadam se da će vam ova brošura pomoći da se snađete u „svetu“ pregovora i pravnih tekovina Evropske unije, koji će od sada za građane Srbije biti od velike važnosti.

Sada se u istorijskom procesu mirnog ujedinjavanja evropskog kontinenta otvara novo poglavlje. Stabilna, moderna, demokratska i napredna Srbija u Evropskoj uniji je cilj koji treba da nas sve ujedini.

Pregovori su zahtevni i pravedni. Srbija će biti u mogućnosti da pokaže svoju posvećenost našim zajedničkim vrednostima, politikama i standardima, kao i vladavini zakona i poštovanju jednakosti i osnovnih prava. Evropska unija i njene države članice nastaviće da pružaju finansijsku pomoć kako bi pomogle Srbiji da se pripremi za preuzimanje i efikasno sprovođenje obaveza koje sa sobom nosi punopravno članstvo.

Pred svima nama je puno posla. Računam na podršku srpskih vlasti, građana i civilnog društva da sve svoje snage ulože u neophodne promene i reforme, i na taj način učine uspešnim evropski projekat Srbije“.