Dobrom komunikacijom do boljih interakcija

0

Razvoj savremenih modela komunikacije doneo nam je mnogo novih mogućnosti i alata koji bi trebalo da nam olakšaju komunikaciju, a uprkos tome često se stiče utisak da se sve manje slušamo i međusobno razumemo. Dobra komunikacija je preduslov svih interakcija, u porodičnim, partnerskim, poslovnim i svim drugim relacijama.

Sa idejom da se razgovara na temu kako se grade funkcionalni odnosi u svim aspektima životima, EU info kutak Niš organizovao je online radionicu, koja je izazvala veliko interesovanje i imala 100 učesnika.

Ivana Vračkić, kognitivno-bihejvioralni psihoterapeut i dr Čedomir Šagrić, specijalista socijalne medicine i supspecijalista zdravstvenog vaspitanja, predstavili su učesnicima veštine i znanja koja im mogu pomoći da unaprede svakodnevnu komunikaciju, da lakše savladaju izazove, nesuglasice i dileme koje im se javljaju u različitim životnim prilikama.

„Mi kroz proces komunikacije razmenjujemo misli, osećanja, poruke, ono što je nama najvažnije. Kompletna interakcija živih bića je ono što se dešava u polju komunikacije. Dok komuniciramo, potrebno je da imamo određene „kodove“ kojima ćemo prepoznavati ono što je izrečeno sa druge strane, da bismo mogli da razumemo kakvu poruku neko želi da nam prenese“ kaže dr Šagrić.

Komunikacija se ne odvija samo kroz govor, već i neverbalnim putem, kroz muziku, umetnost, kao i sve druge vrste ljudskog delovanja, podseća dr Šagrić. Zbog toga je važno da naučimo da pravilno izražavamo svoje misli i ideje, da se izborimo za svoja prava, a da sa druge strane uvek budemo spremni da saslušamo sagovornike i uvažimo njihova prava.

Kroz praktične primere i savete, učesnici radionice mogli su da nauče više o tome kako se grade i šta podrazumevaju komunikacione veštine, kako se vežba aktivno slušanje, na koji način pomažu asertivnost i empatija prilikom komuniciranja.

Ivana Vračkić je ovom prilikom ukazala na značaj asertivnog ponašanja koje podrazumeva otvoreno izražavanje svojih ideja, misli i osećanja na direktan, otvoren i adekvatan način, bez ugrožavanja prava drugih osoba.

Znanja i veštine sa kojima su prisutni učesnici imali prilike da se bliže upoznaju bazirani su na savremenim naučnim i stručnim saznanjima, kao i na primerima dobre prakse iz ove oblasti u zemljama EU.

***

Online radionica “Dobra komunikacija – preduslov svih interakcija” deo je serijala radionica “Stay tuned” koji realizuje EU info kutak Niš. Prepoznajući neke od jedinstvenih strahova i problema sa kojima se suočavaju savremene porodice i u redovnim okolnostima i u vreme pandemije, kao što su problemi u razumevanju, nedovoljno informacija i znanja o digitalnoj i fizičkoj sigurnosti, upotrebi droga, seksualnosti i nedostatku asertivne komunikacije, iskusni stručnjaci na seriji radionica razgovaraju o ovim temama kroz grupni rad sa polaznicima.

Podeli

Comments are closed.