„Vladavina prava dobija nov dom u Novom Sadu. Izgradnja Palate pravde pružiće ne samo koherentno radno mesto za sudove i tužilaštva već će takođe povećati efikasnost pružanja usluga“, poručio je ambasador Evropske unije u Republici Srbiji, Emanuele Žiofre, prilikom polaganja kamena temeljca za novu zgradu Osnovnog i Višeg suda i javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Svečanosti su prisustvovali i ministarka pravde, Maja Popović i gradonačelnik Novog Sada, Miloš Vučević.

Reč je o izgradnji važnog infrastrukturnog projekta, čija će realizacija unaprediti uslove rada pravosudnih organa i građanima znatno olakšati pristup pravdi. Vladavina prava od suštinske je važnosti za proces evrointegracija Srbije, kao i potpuno sprovođenje akcionog plana za poglavlje 23. Efikasnost i nezavisnost pravosuđa su presudni elementi toga.

Izgradnja novog, modernog i energetski efikasnog objekta, finansirana je sredstvima Evropske unije u vrednosti od preko 13 miliona evra, dok će troškove njegovog opremanja snositi Ministarstvo pravde Republike Srbije.

„Drago mi je što imamo priliku da još jednom budemo svedoci aktivnosti koje Ministarstvo pravde sprovodi u cilju dodatnog unapređenja rada našeg pravosuđa, uz podršku partnera iz Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i grada Novog Sada“, rekla je ministarka pravde Maja Popović prilikom svečanog polaganja kamena temeljca.

Prilikom izgradnje nove zgrade vodiće se računa o očuvanju postojećeg zelenina, a u saradnji sa EU u planu je i sadnja novih stabala kako bi se očuvao kvalitet života stanovnika ovog dela grada, najavio je gradonačelnik Vučević.

Evropska komisija pomno prati proces pripreme ustavne reforme u Srbiji sa ciljem jačanja nezavisnosti pravosuđa, poručio je Žiofre.

„U okviru poglavlja 23 „Pravosuđe i osnovna prava“ predpristupnih pregovora, očekujemo da će Srbija usvojiti nove ustavne odredbe uzimajući u obzir preporuke Venecijanske komisije, u skladu sa evropskim standardima i na osnovu širokog i inkluzivnog konsultativnog procesa“, zaključio je Žiofre.

Dakle, napori uloženi u izgradnju novih objekata za pravosuđe idu paralelno sa sveukupnom podrškom EU reformi pravosuđa. To sledi cilj da Srbija ima nezavisan, nepristrasan, profesionalan i odgovoran pravosudni sistem. Bez reformi i modernizacije pravosudnog sistema reforme u drugim oblastima, uključujući upravu i ekonomske reforme, ne mogu da budu plodotvorne. Sve ovo je ključno za obezbeđivanje pravde za sve“, zaključio je ambasador.

Vladavina prava predstavlja temelj pravnog okvira Evropske unije, te igra centralnu ulogu u promociji osnovnih prava i vrednosti. Ona ima odlučujući učinak na živote svih ljudi i primenjuje se na svim nivoima vlasti. U svojim nastojanjima da promoviše i osnaži standard vladavine prava, EU aktivno traži partnere i među državama članicama i među državama koje su u procesu pridruživanja.

Trenutno se u Srbiji sprovodi devetnaest projekata u oblasti vladavine prava, koji su podeljeni u nekoliko podsektora: pravosuđe, osnovna prava, mediji, te borba protiv korupcije i pranja novca. Takođe, EU pruža stalnu podršku i putem Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR), kao i podršku organizacijama civilnog društva i medijima. Projekti u ovoj oblasti su usmereni na reformu, tj. izgradnju i jačanje kapaciteta Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova, pravosudnih organa, medija, kazneno-popravnih ustanova i drugih institucija.

Povezane vesti

Vladavina prava ne zbog EU, već zbog dobrobiti svih građana

Medijacija, vansudski način rešavanja sporova