Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava EIDHR je objavio globalni poziv za podnošenje predloga projekata u 2016! Rok za podnošenje sažetaka projekata je 14. oktobar 2016.

Smernice za podnosioce zahteva (EN, FR, ES) i najčešća pitanja i odgovore možete naći na internet stranici EuropeAid-a: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=152550

Nazivi partija su:

  • Lot 1: podrška braniteljkama ljudskih prava i/ili braniocima ljudskih prava koji se uprkos velikom riziku zalažu za prava žena i devojčica
  • Lot 2: podrška merama civilnog društva usmerenim na borbu protiv mučenja i drugih nehumanih ili ponižavajućih postupanja ili kažnjavanja
  • Lot 3: podrška sprovođenju Rukovodećih načela UN o biznisu i ljudskim pravima
  • Lot 4: podrška pravima osoba koje pripadaju manjinama i osobama koje su žrtve diskriminacije na osnovu kaste
  • Lot 5: podrška ukidanju prakse nekažanjavanja i tranzicionoj pravdi

Sva dodatna pitanja možete postaviti na adresu elektronske pošte koja je otvorena upravo u te svrhe: EuropeAid-152550@ec.europa.eu