Srpska carina završila je prvi deo automatizacije, odnosno praćenje uvoza i izvoza bez korišćenja papira. Evropska unija je do sada za tu namenu Srbiji donirala više od milion i 400 hiljada evra.

„U prvoj ili pripremnoj fazi, mi smo se učili kako se to radi, dobili smo određena sredstva za unapređenje, promenili smo naše zakonodavstvo. Srbija ima novi Carinski zakon koji je skoro u potpunosti identičan onome koji ima Evropska unija“, kaže zamenik generalnog direktora Uprave carina Veselin Milošević za RTS.

Već smo aplicirali za dodatnih devet miliona evra iz evropskih fondova, koji će pomoći u drugoj fazi da se ti sistemi uvedu, kaže Milošević. Papiri na carini više neće biti potrebni najkasnije do 2023. godine, najavljuju iz Uprave carina, što će olakšati poslovanje i privrednicima iz Srbije i onima koji kroz našu zemlju prolaze u tranzitu.

„Na primer, za kamion koji kreće iz Nemačke u Srbiju ili dalje u Bugarsku, njega na granici očekuje tranzitni postupak koji je već kompjuterizovan. Ako želi da robu ocarini u Srbiji, taj postupak će se nastaviti upotrebom elektronskih pomagala, upotrebom kompjutera, neće više biti šaltera, papira, papirnih deklaracija, niti čekanja na carinskim terminalima“, objašnjava jedan od čelnika Uprave carina.

Srbija je takođe članica programa Evropske komisije Customs 2020 (Carina 2020). Program je, pre svega, namenjen zemljama članicama, ali i onima koje su u procesu evropskih integracija, sa ciljem da im pruži podršku u boljem funkcionisanju carinskog sistema pre i posle pristupanja. To podrazumeva bolje razumevanje propisa i procedura Unije, razmenu iskustava i regionalnu saradnju između carinskih administracija, modernizaciju procesa i unapređenje informacionih sistema u domenu razmene informacija i borbe protiv prevara.

Trenutno u programu učestvuju 34 carinske administracije: 28 zemalja EU, kao i Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija, Turska i Crna Gora. Ukupan budžet programa iznosi 522,9 miliona evra i njega kontroliše EK. Evropska unija pomogla je i tokom procesa uvođenja Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS) u svakodnevni rad sprskih carinskih službenika.