Evropski fond za Jugoistočnu Evropu unapređuje pristup kreditima za nekretnine

0

Evropski fond za jugoistočnu Evropu (EFSE) obezbedio je kredit sa prvenstvom plaćanja u iznosu od 10 miliona evra svom dugogodišnjem partneru UniCredit Banci Srbija.  Ovo ulaganje će omogućiti banci da unapredi pristup finansiranju za vlasnike nekretnina širom Srbije.

EFSE je osnovala Nemačka razvojna banka (KfW) uz finansijsku podršku Evropske komisije i Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke (BMZ).  Kao prvo javno-privatno partnerstvo ovog tipa, EFSE obezbeđuje kapital preko donatorskih agencija, međunarodnih finansijskih institucija i privatnih institucionalnih investitora.

Kao jedan od najvećih razvojnih finansijskih fondova na svetu, EFSE ima za cilj da podstakne ekonomski razvoj i prosperitet u jugoistočnoj Evropi i regionu Istočnog susedstva EU ulaganjem u uspeh mikro i malih preduzeća, kao i poboljšanje životnih uslova privatnih domaćinstava.

Budući da je pristup finansijskim uslugama od ključne važnosti za razvoj ovog segmenta, EFSE se fokusira na pružanje pomoći lokalnom finansijskom sektoru da ojača sposobnost za obezbeđivanje odgovornog kreditiranje za ovu ciljnu grupu.  Pored svojih investicionih aktivnosti preko lokalnih partnera, EFSE povećava svoj uticaj kroz Odeljenje za razvoj EFSE, koje pruža tehničku podršku, obuku i druge vrste nematerijalne podrške za preduzetnike i institucije.

Druga najveća banka u Srbiji, UniCredit Banka, takođe je vodeći davalac stambenih kredita, a 85% klijenata koji kod nje imaju stambeni kredit su prvi put vlasnici nekretnina. Razvijena mreža banke koju čine 72 ekspoziture širom zemlje naročito joj omogućava da u manje razvijenim delovima zemlje ponudi kreditne proizvode koji su prilagođeni domaćinstvima sa nižim i srednjim prihodima.  Finansiranje od strane EFSE će omogućiti banci da većem broju lica ponudi mogućnosti kreditiranja koje je prilagođeno potrebama ove ciljne grupe.

„EFSE ima za cilj da promoviše prosperitet, obezbeđujući sredstva za rast i poboljšanje kvaliteta života onih koji bi inače teško mogli da dođu do pristupačnih kredita.  UniCredit banka je od 2013. godine pouzdan partner u ovom poduhvatu, pomažući nam da dođemo do široke baze mladih vlasnika nekretnina punih nade, koji žele da polože temelj za svoju budućnost“, tvrdi predsednik upravnog odbora EFSE Kristof Tiskens.

„Rešavanje stambenog pitanja svakako predstavlja jedan od prioriteta i za pojedince i za porodice u Srbiji.  Osim što će nam omogućiti da proširimo pristup kreditima za lica koja su vlasnici nekretnina prvi put, kreditna linija EFSE će takođe podržati naš rast u ovom segmentu tržišta“, kaže Radoje Radovanović, direktor sektora za poslovanje sa stanovništvom UniCredit Banke.

Podeli

Comments are closed.