Tridesettri škole iz cele Evrope će sledećeg marta posetiti Brisel gde će razmeniti mišljenja, nade i očekivanja od predstojećih Evropskih izbora. Tom prilikom će dati tri predloga koji će najbolje sumirati najvažnije prioritete njihove generacije. Njihove predloge će na rešavanje Evropskom parlamentu proslediti Evropski ekonomski i socijalni komitet.

Srednjoškolci uzrasta od 16 do 18 godina će boraviti u Briselu 21. i 22. marta gde će razmeniti stavove i ideje sa vršnjacima iz cele Evrope o evropskim izborima 2019, na jubilarnoj desetoj konferenciji Tvoja Evropa, tvoj glas koja se održava pod sloganom Glasaj za budućnost! Učesnici će tom prilikom pričati i o mogućnostima i potencijalnim rizicima, te će ponuditi svoja rešenja za aktuelne probleme.

Očekuje se da evropski izbori 2019. budu naročito zahtevni u kontekstu sve većeg evroskepticizma, zbog čega Evropski socijalni i ekonomski komitet želi da podigne svest mladih u nastojanju da poveća izlaznost na izborima.

Učenici će odgovarati na sledeća pitanja:

  • Šta prema vašem mišljenju treba uraditi kako bi se povećala izlaznost na evropskim izborima?
  • Na koji način se može osnažiti predstavnička demokratija?
  • Kakav politički angažman postoji van konteksta evropskih izbora i na koji način biste vi bili njegov deo?

Tokom plenarnog zasedanja, mladi će glasati za predloge koji će biti prosleđeni na razmatranje Evropskom parlamentu u okviru kampanje za evropske izbore.

U Briselu su 29. novembra kompjuterskim odabirom izabrane tridesettri škole za učešće u ovoj inicijativi, odnosno po jedna škola iz svake države članice EU i pet škola iz svake od zemalja kandidata (Albanija, Bivša jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska). Za učešće u desetom izdanju konferencije je pristiglo rekordnih 1.038 prijava.

Konferenciju Tvoja Evropa, tvoj glas! organizuje Evropski socijalni i ekonomski komitet, glas civilnog društva Evrope, a ona predstavlja vodeći događaj ovog Komiteta za mlade.

Putem ove inicijative, Komitet nastoji da se mišljenja, iskustva i ideje mlađih generacija uzmu u obzir prilikom oblikovanja politika EU.

Za više detalja o konferenciji, posetite veb-stranicu događaja. Pogledajte i video snimak sa prošlogodišnje konferencije.