Zastupnici Evropskog parlamenta odobrili su ključni istraživački program Horizont Evropa u kojem je naglasak na zdravlju, digitalizaciji i podršci za inovativna mala i srednja preduzeća (MSP). Ukupni budžet programa Horizont Evropa iznosi 95,5 milijardi evra, uključujući 5,4 milijarde evra iz plana EU-a za oporavak Next Generation EU, a tu je i dodatno ulaganje od 4 milijarde evra iz višegodišnjeg finansijskog okvira EU.

Horizont Evropa dobio je dosad najveća budžetska sredstva za istraživanja u području digitalnih tehnologija i za digitalizaciju. Iz programa će se obezbediti i podrška za inovativne MSP-ove i evropsku istraživačku infrastrukturu, dok će se dodatna sredstva u iznosu od milijardu evra, koja je Parlament osigurao za temeljna istraživanja, usmeravati putem Evropskog istraživačkog saveta.

Kako je rečeno, program za istraživanja i inovacije 2021. – 2027. pridoneće boljoj pripremi zdravstvenih sistema EU za buduće pandemije te dekarbonizaciji industrije. Program obezbeđuje kratkoročno i dugoročno finansiranje istraživanja i inovacija za odgovor na globalne izazove kao što su borba protiv klimatskih promena, digitalizacija i pandemija koronavirusa.

Horizont Evropa počiva na tri stuba. Tako će prvi „Izvrsna nauka” podupirati pionirske istraživačke projekte koje definišu i pokreću sami istraživači kroz Evropski istraživački savet (ERC). Iz njega će se finansirati stipendije i razmene istraživača kroz aktivnosti Marie Skłodowska-Curie te ulagati u razvoj istraživačke infrastrukture.

Drugi stub „Globalni izazovi i evropska industrijska konkurentnost” usmeren je na direktnu podršku istraživanjima koja su povezana s globalnim izazovima i industrijskim tehnologijama. Uključuje evropska partnerstva privatnog i javnog sektora kao i aktivnosti Zajedničkog istraživačkog centra (JRC) koji nezavisnim naučnim dokazima i tehničkom podrškom pridonosi radu evropskih i nacionalnih donosioca odluka.

Cilj trećeg stuba „Inovativna Evropa” je Evropu učiniti predvodnicom u inovacijama koje stvaraju nova tržišta. Takođe, cilj mu je i daljim jačanjem Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) podstiče integraciju poslovanja, istraživanja, visokog obrazovanja i preduzetništva.