Galerija Matice srpske, kroz „Kreativnu Evropu“ uspostavila i produbila vezu između mladih i muzeja

0

Galerija Matice srpske u Novom Sadu je od juna 2016. do oktobra 2017. godine organizovala radionice za osnovce i srednjoškolce, pod imenom „Hear me – bringing youth and museums together“, s idejom da se uspostavi i produbi veza između mladih i muzeja. Ovaj projekat Galerija je realizovala u saradnji sa Narodnom galerijom Slovenije, Umetničko-istorijskim muzejem u Beču i organizacijom Društvena inovacija – društveno preduzetništvo iz Barselone,  a sve pod okriljem najvećeg programa Evropske komisije namenjenom kulturi i audiovizuelnom sektoru „Kreativna Evropa“.

Projekat „Hear me – bringing youth and museums together“ osmišljen je kao edukativni program koji daje odgovore na pitanja kako muzeji i galerije mogu da privuku mladu publiku i podstaknu na razmišljanje o globalnim temama i problemima društva. Kroz umetnička dela koja pričaju o migracijama odnosno kretanjima, kako stanovništva tako i kulturnog nasleđa, otvorena je centralna tema projekta – kako se ključna pitanja današnjice mogu sagledati kroz likovnu umetnost prošlosti.

Galerija Matice srpske je kreirala dve radionice koje se na različit način bave temom migracija u lokalnoj sredini. Ideja je bila da se mladi ljudi suoče s pitanjima koje su posledice odluka koje mladi donose napuštajući svoju zemlju u potrazi za boljim životom i obrazovanjem, te kako mediji, a posebno vizuelni mediji, utiču na mišljenje i stavove mladih o migracijama koje su se dogodile u prošlosti, ali koje se i danas događaju.

Radionice su zasnovane na umetničkim delima Paje Jovanovića – „Seoba Srba“, i Bogdana Šuputa – „Kafana u Parizu“, „Gradsko dvorište u Parizu“ i „Carinska ulica“, a baziraju se na nekoliko različitih metodologija – BrickMe, Design Thinking, Gamification i open art dialogue, koje su prilagođene za muzejsko okruženje.

Mladi su tokom radionica uz pomoć Lego kockica konstruisali ono o čemu razmišljaju i što zaključuju na osnovu glavne teme i umetničkih dela. Iako su svi koristili isti materijal, svaki model predstavljao je lični iskaz. Posmatrajući različite modele, mladi učesnici su uviđali sličnosti i razlike svojih modela odnosno svojih razmišljanja. Posmatrajući umetnička dela, otvarali su pitanja migracija, njihovih značenja i uticaja, a na kraju radionice, iznosili su svoja mišljenja i stavove, te diskutovali o zadatoj temi.

Kroz ove radionice mladi su savladali veštine koje su im potrebne za njihov budući život u savremenom svetu, poput kritičkog mišljenja, učenja o načinima učenja, sposobnost iznalaženja rešenja, razvijali su timski rad, takmičarski duh i svest o važnosti i uticaju kulture i kulturnog nasleđa na kvalitet života. Pored ovoga, sagledavali su umetnost i kulturu u savremenom kontekstu, razvijali društvene i emotivne sposobnosti, empatiju i toleranciju.

U projektu je učestvovalo 125 škola, 7.000 srednjoškolaca, 700 profesora, 150 studenata i 100 stručnjaka i profesionalaca iz oblasti muzejske edukacije u Srbiji, Sloveniji i Austriji, a jedan od rezultata je i specijalni priručnik za muzeje na četiri jezika.

Kao kruna projekta, 29. i 30. septembra 2017. godine u Umetničko-istorijskom muzeju u Beču održana je završna konferencija za muzejske stručnjake na kojoj su predstavljena iskustva i značaj projekta.

Podeli

Comments are closed.