Poštovana premijerko Brnabić,
organizatori Evroprajda,
Dragi uvaženi učesnici, prijatelji,
– Čast mi je što sam danas ovde na otvaranju konferencije o ljudskim pravima u okviru Europrajda. Europride se odnosi na univerzalno priznata ljudska prava za sve, uključujući slobodu govora i slobodu okupljanja, na jednakosti i borbi protiv diskriminacije sa kojima se LGBTIQ+ osobe suočavaju širom sveta i često su izložene nasilju i mržnji bez razloga osim svog pola, seksualnog opredljenja.
• Europride je glas onih kojima su uskraćena prava i poziv da se ta prava i njihovo dostojanstvo poštuju.
• Ovo je prvi put da se Evropride održava u Jugoistočnoj Evropi, a Beograd i Srbija su prvi domaćini u regionu, pokazujući napredak i viziju koju je Srbija pokazala pre tri godine, kada je iskazan interes za njegovo organizovanje.
• U tom kontekstu, dozvolite mi da danas podelim sa vama naše duboko razočarenje što je MUP zabranio održavanje parade, koja je planirana za završetak nedelje ponosa.
• Beograd je bio dobar i siguran domaćin parade u proteklih nekoliko godina i pokazao je gostoljubivo lice i reputaciju mnogim učesnicima, nudeći siguran prostor glasovima LGBTIQ+ osoba.
• Događaji u poslednjih nekoliko nedelja dokazuju da se ova zajednica i dalje suočava sa globalnim izazovima.
• Šetnja je javno izražavanje volje za prevazilaženjem dugogodišnjih izazova, najvidljiviji je deo nedelje i bez šetnje ne može biti Evroprajda.
• Pošto su organizatori najavili odluku da istraže pravne lekove protiv zabrane, dozvolite mi da izrazim nadu da će se naći rešenje da se šetnja održi u miru, bezbednosti i sigurnosti.
• Evropska unija je zasnovana na nedeljivim, univerzalnim vrednostima ljudskog dostojanstva, slobode, jednakosti i solidarnosti; zasniva se na principima demokratije i vladavine prava i stavlja pojedinca u središte svojih aktivnosti. To su vrednosti koje dele čitava naša porodica EU i oni koji teže da budu deo nje.
• Dozvolite mi da zaključim podsećajući nas sve da je moći da dišete, spavate, jedete isto što i da živite i volite slobodno.
• Poželeo bih vam još jednom dobrodošlicu u Beograd, u Srbiju i na ovu konferenciju nedelje Evroprajda, želim vam uspešno vreme i zajednički rad na zaštiti ljudskih prava i dostojanstva jer to je ono zbog čega smo danas ovde i ono za šta ćemo nastaviti da se zalažemo.