Buduće aktivnosti Evropskog veća za inovacije (EIC) bile su glavna tema događaja organizovanog u Naučno-tehnološkom parku u Beogradu. Inovacije u narednom periodu biće fokusirane na otvaranju novih mogućnosti na tržištu i u tom procesu ima mesta i za Srbiju, zaključili su učesnici.

Kako biste učestvovali u inicijativi, morate da znate pravila, morate da razumete logički okvir iza svega i ciljeve koji su postavljeni, navodi Luisa Prista iz EIC. Dodaje i da će od 2021. godine u centru pažnje biti inicijative koje jasno mogu da pokažu primenljivost svojih ideja.

„Ovo je prvi put da Evropska komisija ulaže sredstva i koristi finansijske instrumente na inovacije koje su drugačije, koje će stvoriti prilike na tržištu u budućnosti. To je velika prilika za sve zemlje, pa tako i za Srbiju, pošto znam da imate puno znanja i stručnosti u ovim oblastima“, ističe predstavnica Evropskog saveta za inovacije.

Delegaciju EU u Srbiji predstavljao je šef Operacija III Sakelaris Hurdas, koji ističe zadovoljstvo što Unija pomaže razvoj novih ideja.

„Delegacija EU je srećna što može da bude prisutna u Naučno-tehnološkom parku kako bismo promovisali inovacije, istraživanje i razvoj. Srećni smo što takve poduhvate možemo da podržimo sa 200 miliona evra, preciznije sa 30 miliona evra isključivo za istraživanje i razvoj“, kaže Hurdas.

Državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Viktor Nedović navodi je da je njihov cilj da identifikuju, neguju i podrže napredne tehnologije i kreativne inovacije na tržištu, uključujući podršku razvoju od ideje do njenog uvodjenja na tržište.

„Postoji veliki broj uspešnih projekata u okviru Naučno-tehnološkog parka. Takvi parkovi će uskoro biti otvoren i u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Čačku“, najavljuje Nedović.

V.d. direktorke Naučno-tehnološkog parka Beograd Gordana Danilović Grković precizira da se ta institucija razvija vrlo brzo, uz sedamdeset kompanija i sedam stotina zaposlenih.

Namera EIC je da podrži najbolje inovatore, preduzetnike, male kompanije i istraživače sa zanimljivim idejama i ambicijom da svoj rad prebace na internacionalni nivo. U saradnji sa programom Horizon 2020, EIC nudi finansijsku pomoć inovacijama koje imaju visok nivo rizika, ali donose novi pristup rešenju problema. Za te svrhe, planirano je 2.7 milijardi evra kroz koje Komisija planira da finansira preko 1000 projekata.

Ciljevi EIC su da obezbedi Evropi vodeće mesto u inovativnosti na tržištu kroz nove biznis modele, obezbeđivanje dodatne vrednosti EU kompanija i inovatora na svetskom nivou, pomoć privatnicima koji ne mogu da dođu do kredita za rizične investicije u nove tehnologije i komplementarno delovanje sa drugim EU inicijativama.