Novi Sad 17. – 20. septembar

EU Info point Novi Sad predstavio se na internacionalnom sastanku  najveće studentske organizacije u Evropi – Erasmus Student Network (ESN) koja  je od 17. do 20. septembra organizovana u Novom Sadu.

Reč je o konferenciji koja je okupila 80 predstavnika iz 37 evropskih zemalja, a EU Info Point Novi Sad se predstavio na plenarnom delu na svečanom otvaranju. Tom prilikom smo sa učesnicima razgovarali o evropskim programima za mlade, kao i o programu Erasmus za mlade preduzetnike.

Cilj organizovanja konferencije bio je rešavanje problema u vezi sa studenstkom mobilnošću, razvojem međunarodnih ESN projekata i donošenja odluka o daljem razvoju mreže. Konferenciju je organizovala kancelarija ESN NS u saradnji sa EU Info point Novi Sad.

Da podsetimo, Erasmus Student Network je interdisciplinarnia, studentska, neprofitnih organizacija koja aktivno podržava programe studentskih razmena u Evropi kao što je Erasmus+, mobilnost mladih i multikulturalnost. ESN mreža broji preko 490 ogranaka širom Evrope, a glavno sedište je u Briselu. Kroz rad i pomoć visokoobrazovnim institucijama zalaže se za prava svih studenata, podstiče studentsku mobilnost i pomaže stranim studentima da se integrišu u lokalnu zajednicu.