Stalno ulaganje u ljudske resurse lokalnih samouprava veoma je važno na putu do efikasnije javne uprave. Razvoj modernog službeničkog sistema treba da bude zasnovan na znanjima i veštinama zaposlenih. Ceo proces usavršavanja službenika doprineće sveobuhvatnoj reformi javne uprave, koja je jedan od zahteva Evropske unije u procesu pristupanja.

Čak četiri miliona evra bespovratnih EU sredstava uloženo je u projekat „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“, koji sprovodi Savet Evrope u Srbiji.

Međunarodna konferencija o upravljanju ljudskim resursima održana je danas u Beogradu, u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“, a u organizaciji Saveta Evrope (Centar ekspertize za dobro upravljanje), u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalne konferencije gradova i opština.

Projekat se bavi najvažnijim problemima u oblasti upravljanja ljudskim resursima i razvoja ljudskih resursa na nivou lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Martin Klauke, šef Operacija II u Delegaciji Evropske unije u Srbiji, izjavio je da se polako ali sigurno približavamo kraju ove faze projekta, i da je u tom procesu stečeno mnogo iskustva i znanja, a predstoji i treća faza.

“Želim da podvučem da je tema ove saradnje izuzetno važna za nas”, rekao je Klauke, govoreći o reformi javne uprave. “Državni službenici primenjuju reforme, a na njih se oslanja i razvoj institucija. Ne smemo zanemariti ni lokalne mreže.”

“Razvijeni su i implemetirani brojni alati, tako da smo srećni da vidimo dobar napredak;ipak i dalje postoje određeni izazovi.”

Nađa Ćuk, zamenica šefa Misije Saveta Evrope u Beogradu, istom prilikom je izjavila da Savet Evrope već duži niz godina pruža Srbiji podršku u modernizaciji, u okvirima evropskih standarda.

Jedan od najpoznatijih dokumenata Saveta Evrope, po njenim rečima, jeste Evropska povelja o lokalnoj samoupravi.

Alina Tatarenko, šefica Odeljenja demokratskog upravljanja, Savet Evrope, izjavila je sledeće:

“Trenutno svedočimo nazadovanju demokratije i ljudskih prava. Mi želimo to da poboljšamo. unapređenje vlade, znači i poboljšanje ljudskih prava i vladavine prava. Zato imamo ovaj program, koji u Srbiji traje već 6 godina, čiji je zadatak da unapredi upravljanje. Nismo sami u ovome – Evropska unija takođe mnogo radi u ovoj olasti. Jedan od primera jeste Sigma – koja razvija primere dobre javne administracije na Balkanu. Činjenica da veliki broj eksperata radi na tome, govori o važnosti ovog projekta.”

Sanja Putnik iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave podsetila je da je glavni cilj naše države pristupanje Evropskoj uniji.

“Jedan od osnovnih preduslova na evropskom putu jesu kapaciteti javne uprave, pre svega za sprovođenje ovog kompleksnog procesa”, rekla je ona, te naglasila da je potrebno javnu upravu približiti potrebama građana, kao i da su ljudi ključ svih reformi.

“Zahvaljujem se EU kao vodećem donatoru u domenu javne uprave”, zaključila je Putnik.

 „Kontinuirano pružamo podršku razvoju lokalnih kapaciteta. To podrazumeva savetodavnu podršku, organizovanje obuka i drugo“, rekao je Nikola Tarbuk, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština.

Trenutni fokus jeste na sistemu kompetencije, koji je jedan od ključnih koraka, što, kako je objasnio, podrazumeva kadrovsko planiranje, stručno usavršavanje.

„Poenta je da svi imamo bolji servis od naših samouprava. Svakodnevnio ste upućeni na lokalne samouprave: da li je to parking, vrtić, topla voda, izdavanje dokumenata.“ zaključio je on.

Podsetimo, Strategija reforme javne uprave 2021-2030. i njen prateći Akcioni plan napravljeni su uz pomoć Evropske unije angažmanom stručnjaka iz dva projekta podrške reformi javne uprave u Srbiji finansirana sredstvima EU – projekta “EU4PAR” i projekta “Vidljivost i komuniciranje RJU”. Projekti su započeli 2018. i trajaće do 2023. godine.

Takođe, Evropska unija je još u Strategiji proširenja iz 2014. godine reformu javne uprave stavila među stubove pristupanja, ne samo za Srbiju, već za sve države kandidate i potencijalne kandidate za članstvo u EU.

 

Pročitajte još:

Ulaganjem u zaposlene do efikasnije javne uprave

Nastavak podrške reformi javne uprave