Jačanje informaciono-komunikacionih tehnologija je ključno za razvoja društva u celini a predstavlja i važan činilac evropskih integracija.

Većina gradova i opština u Srbiji i dalje nema dovoljno razvijene elektronske usluge i puno je prostora za napredak. To su pokazali rezultati prvog, pilot merenja, novouspostavljenog Lokalnog indeksa eUprave (LEI), koji je danas predstavljen javnosti. Trenutna razvijenost eUprave na lokalu ocenjena je kao srednje razvijena sa 40 odsto ispunjenosti kriterijuma LEI indeksa.

Niš i Vranje mogu da se pohvale najboljim učinkom. Pored toga što imaju najefikasniju eUpravu, to su i jedine lokalne samouprave svrstane u kategoriju više razvijenih. U srednje razvijenim je 57 gradova i opština dok je 60 u kategoriji niže razvijenih.

LEI indeks razvijen je u okviru projekta „Uspostavljanje Lokalnog Indeksa eUprave za jedinice lokalnih samouprava u Republici Srbiji“, koji sprovodi NALED, a sufinansira Evropska unija.

Šef za saradnju Delegacije EU u Srbiji Nikola Bertolini istakao je na završnoj konferenciji projekta da se 70 odsto zakonskog okvira EU primenjuje na nivou lokalnih samouprava i građani toga treba da budu svesni zbog čega se puno fokusa stavlja na to da dobiju jasne i razumljive informacije, kao i mogućnost da daju svoj odgovor, a to je suština elektronskih usluga i eUprave.

„Ljudski kapaciteti su najveći izazov u administraciji. Uloga opština u procesu EU integracija treba da bude što veća, ne samo u pogledu digitalizacije već i transformacije celog koncepta javne uprave, da službenici imaju bolje plate i da to budu sposobni ljudi koji služe građanima, kao i da zadržimo mlade“, dodao je Bertolini.

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Čedomir Rakić istakao je vrednost LEI indeksa kao katalizatora razvoja digitalizacije na lokalu, očekujući da će motivisati lokalne samouprave za napredak i veće ulaganje u lokalnu infrastrukturu, digitalne servise i ljudske kapacitete. „Izuzetno je značajno što je u novom Predlogu programa razvoja elektronske uprave za period 2023 – 2025 prepoznata važnost postojanja lokalnog indeksa i što će on biti deo indikatora naših digitalnih ambicija i planova za naredni period“, kazao je Rakić.

„Gradovi i opštine dosad su uspeli da digitalizuju 20 odsto postupaka u svojoj nadležnosti i vidimo da je još rada pred nama. LEI indeks pokazao je da je lokalnim samoupravama potrebna snažna podrška u daljem razvoju eUsluga i njegova najveća vrednost je u tome što jasno pokazuje gde je potrebno usmeriti tu podršku. Prosečna izdvajanja za razvoj eUprave su samo 40.000 evra godišnje. Računari na kojima službenici rade su u dve trećine gradova i opština stari između pet i osam godina i raspolažu u proseku sa samo dva IT eksperta“, izjavio je potpredsednik Upravnog odbora NALED-a i gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić.

LEI indeks ocenjuje opremljenost i spremnost lokalnih samouprava da pružaju kvalitetne i dostupne eUsluge i sastoji se iz četiri osnovne grupe indikatora: broj i kvalitet eUsluga, opremljenost infrastrukturom, kapacitet lokalnih službenika da pruže elektronske usluge, kao i nivo informisanja i uključenosti građana pri uspostavljanju i korišćenju elektronskih usluga. Najveći stepen digitalizovanosti, gradovi i opštine beleže u domenu infrastrukture (49 odsto) i uključenosti građana (43 odsto), dok su nešto slabije kada je reč o ljudskim resursima (37 odsto) i zastupljenosti i kvalitetu eUsluga (32 odsto).

Grafički prikaz rezultata LEI indeksa dostupan je na sajtu www.lei.rs  u vidu interaktivne mape zajedno sa informacijama za svaki grad i opštinu po svakoj od ocenjivanih komponenti, a omogućeno je i poređenje između dve izabrane opštine ili grada, kao i poređenje u odnosu na prosek svih opština koje su bile deo istraživanja, koje je obuhvatilo 141 lokalnu samoupravu.

Izradu indeksa podržalo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, dok su podaci za LEI istraživanje proveravani kroz baze podataka Republičkog zavoda za statistiku, Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL), Kancelarije za IT i eUpravu i Republičkog geodetskog zavoda.

Evropska unija pomaže Srbiji kroz razvoj elektronskih portala i servisa koji su u osnovi efikasnog funkcionisanja javne uprave. EU je pomogla u uspostavljanju eUprave stvaranjem institucionalnih preduslova, donacijom opreme, stvaranjem centralizovanih registara baza podataka i razvojem samog portala eUprava. Samo za razvoj portala za Javne nabavke EU je obezbedila 3,2 miliona evra bespovratnih sredstava.

Pročitajte još

Ocenjivanje rada javne uprave

Podrška za bolji rad 30 lokalnih samouprava Srbije

Stručnost i efikasnost na ceni

Podrška Evropske unije reformi javne uprave u Srbiji vredna je preko 200 miliona evra, od 2000. godine do danas. Sredstva namenjena javnoj upravi koriste se za profesionalizaciju uprave, razvoj elektronskih usluga, upravljanje javnim finansijama i unapređenje rada lokalnih samouprava i nezavisnih institucija.

Reforma javne uprave je jedan od najvažnijih elemenata procesa pristupanja Srbije EU, a tokom 2014. je stavljena i u prvi plan pregovora. Moderna i profesionalna javna uprava je ključni element za svaku zemlju članicu EU kako bi se efikasno sprovodili zakoni i kako bi se transparentno upravljalo sredstvima iz fondova EU.

Više informacija