Kontinuirano učenje i usavršavanje je uslov za uspeh u poslovanju javnih službenika, a naročito onih na visokim položajima. Rukovodilac je dužan da se stalno prilagođava aktuelnostima i dinamičnim uslovima rada.

Na konferenciji predstavljanja EU projekta „Jačanje profesionalnih kapaciteta državnih službenika na položaju“, najavljeno je da će se raditi i na motivaciji polaznika za postizanje vrhunskih rezultata koji su neophodni za zadovoljstvo korisnika usluga javne uprave.

Nikola Bertolini, šef odeljenja za saradnju u Delegaciji EU u Srbiji, naveo je sopstveni primer neophodnosti stalnog usavršavanja službenika na položaju.

„Kao javni službenik prepoznajem značaj dobre organizacije javne uprave. Za osobu koja je na položaju važno je da poseduje ažurirane veštine. Postoji evidentna potreba za ažuriranjem znanja i veština. U osnovi zadovoljstva građana je dostupnost službenika koji su odabrani, obučeni i efikasni u svom radu. Ovde imamo ljude koji mogu sami da urade svoj posao i nije im neophodna velika pomoć. Veoma je važno naglasiti da ćemo nastaviti da sarađujemo. Zato sam ovde lično, da vas upoznam i da upoznam posao koji treba obaviti“, rekao je Bertolini i dodao:

„Mi u EU posmatramo osnove, a uspešna javna administracija je osnovna za proces pristupanja. U prethodnih sedam godina EU je obezbedila preko 200 miliona evra bespovratnih sredstava za reformu javne uprave u Srbiji. To je veliki novac. Drugi element podrške koji je važno navesti je program sektorske budžetske podrške.“

Ivana Savićević, pomoćnica ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu uputila je reči ohrabrenja svim polaznicima obuka.

“Uložite svoje vreme uz uvažavanje svih profesionalnih zahteva kojih ima dosta. Započnite intenzivnije obuke u cilju unapređenja svog profesionalnog razvoja, u cilju ličnog napretka ali i sa ciljem unapređenja sistema kojim upravljate. Ovim projektom nastojimo da sistematskim i zajedničkim usavršavanjem rukovodilaca najvišeg nivoa doprinesemo zadržavanju talenata i očuvanju njihove posvećenosti unapređenju saradnje i obezbeđenju održivosti i kontinuiteta profesionalnog rukovođenja. Mislim da je to naš najvažniji zadatak”, naglasila je Savićević.

Dejan Miletić, direktor Nacionalne akademije za javnu upravu govorio je o važnosti i kompleksnosti projekta.

„Mnogo očekujemo od ovog projekta jer se tiče unapređenja najviših državnih službenika , onih na položaju. Ovo će biti jedan složen projekat jer od ukupno 400 službenika na položaju mi treba da obučimo 255. Treba obučiti stalno zaposlene, a ne one u „v.d.“ statusu, što je dodatni zadatak za sve uključene institucije. Ovo je jedna vrsta stimulansa prema ministarstvima i vladi ali i jedan plemeniti zadatak kojim će se unaprediti status službenika. Državni službenik na položaju je osoba koja strateški osmišlja, usmerava, kreira procese, u stanju je da ih kontroliše. Naš zajednički zadatak je da kreiramo javnu upravu po meri svih nas“, rekao je Miletić.

Projekat finansiran od strane EU u iznosu od preko 900 hiljada evra je pored osnovnog programa za novopostavljene visoke službenike, razvio i fleksibilan program obuke „Saće“.

Cilj ovog programa je obezbeđivanje kontinuiranog ličnog i profesionalnog razvoja službenika na položaju. Program se sastoji iz različitih modula, a „pčelinje saće“ oslikava ideju da se moduli skrojeni prema specifičnim potrebama državnih službenika na položaju kombinuju – tako da odgovore na specifične i individualizovane potrebe polaznika. To znači da državni službenici mogu da steknu baš ona znanja i veštine koje i sami prepoznaju kao ključne i važne za njihovu ulogu koju obavljaju, kao i za njihov budući profesionalni razvoj.

Podrška Evropske unije reformi javne uprave u Srbiji vredna je preko 200 miliona evra, od 2000. godine do danas. Sredstva namenjena javnoj upravi koriste se za profesionalizaciju uprave, razvoj elektronskih usluga, upravljanje javnim finansijama i unapređenje rada lokalnih samouprava i nezavisnih institucija.

Reforma javne uprave je jedan od najvažnijih elemenata procesa pristupanja Srbije EU, a tokom 2014. je stavljena i u prvi plan pregovora. Moderna i profesionalna javna uprava je ključni element za svaku zemlju članicu EU kako bi se efikasno sprovodili zakoni i kako bi se transparentno upravljalo sredstvima iz fondova EU.

Pročitajte još:

Ulaganjem u zaposlene do efikasnije javne uprave

EU pomogla uvodjenje-e-javnih nabavki

Gradjanima Srbije dostupna onlajn platforma za pracenje progresa u oblasti reforme javne uprave