Zahvaljujući podršci Evropske unije, u Šapcu je otvoren Dnevni boravak u kome će svakodnevno boraviti osobe sa mentalnim smetnjama i intelektualnim poteškoćama. Izgradnju i opremanje Dnevnog boravka sufinansirali su Evropska unija, međunarodna mreža Caritas-a, a grad Šabac je za ovu namenu obezbedio lokaciju za izgradnju objekta i pomogao oko uređenja parcele.

Dnevni boravak za osobe sa mentalnim smetnjama i intelektualnim poteškoćama „Sv. Sofija“, prvi takve vrste u Srbiji, otvoren je 31. avgusta 2015. u Šapcu. Svečanom otvaranju prisustvovali su Nebojša Zelenović, gradonačelnik Šapca, dr Nenad Ivanišević, državni sekretar, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ana Milenić, program menadžer, Delegacija Evropske unije u Srbiji, Stanislav Hočevar, predsednik Caritas Srbija, predstavnici Caritas Šabac, lokalne samouprave, partnerskih i drugih organizacija.

Dnevni boravak je otvoren u okviru projekta „Podrška prevenciji rezidencijalnog smeštaja osoba sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama u Mačvanskom okrugu razvojem usluga pomoć u kući i dnevnog boravka u lokalnoj zajednici“ koji finansira Evropska unija sa više od 140.000 evra u okviru projekta “Otvoreni zagrljaj”, a realizuju ga partnerski Caritas Šabac, Grad Šabac i konzorcijum socijalnih kooperativa iz Italije C.O.S.M.

Projekat “Otvoreni zagrljaj” realizuje se u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i  socijalna pitanja i Ministarstvom zdravlja Republike Srbije sa opštim ciljem da se poboljša socijalna inkluzija osoba sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama.

„Šabac je otvoren grad i trudimo se da, pored postojećih 15 programa, razvijamo i nove socijalne usluge. Činjenica da uslugu pruža nevladina organizacija, šabački ogranak „Caritas“, pokazuje da imamo spremne i sposobne privatne inicijative, odnosno nevladine organizacije, koje mogu kvalitetno da pružaju socijalne usluge“, istakao je Nebojša Zelenović, gradonačelnik Šapca.

“Ovo je dobar primer saradnje Caritasa, Grada i Ministarstva, uz podršku EU i zato smatram da je veoma važan za sve nas i za bolji i kvalitetniji život osobama sa mentalnim i intelektualnim smetnjama”, ocenio je dr Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i dodao da je „potrebno pospešiti razvoj novih usluga na lokalnom nivou, ali i finansijski pomagati lokalne samouprave koje su proaktivne i koje žele da razvijaju svoje usluge“.

„Mi ćemo i u narednom periodu nastaviti saradnju sa resornim ministarstvima, lokalnim samoupravama i organizacijama, pa se nadam da ćemo otvoriti veliki broj ovakvih centara koji treba da pomognu našim sugrađanima sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama“, najavila je Ana Milenić, program menadžer Delegacije EU u Srbiji.

“Naš primarni cilj je inkluzija osoba sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama u lokalnoj sredini kroz održavanje i unapređenje njihovih kapaciteta. Na taj način doprinosimo njihovoj socijalnoj integraciji, pomažemo njihove porodice i dajemo doprinos zajednici”, istakao je Miroljub Nikolić, direktor Caritas Šapca.

Dnevni boravak je usluga socijalne zaštite iz grupe dnevnih usluga u zajednici koje su u nadležnosti lokalnih samouprava koje se pružaju sa ciljem unapređenja kvaliteta života korisnika u njihovoj socijalnoj sredini kroz održanje i razvijanje socijalnih, psiholoških i fizičkih funkcija i veština kako bi se u što većoj meri osposobili za samostalan život.

Korisnici usluge su odrasle osobe sa mentalnim smetnjama i intelektualnim poteškoćama. Kapacitet Dnevnog boravka je 35 korisnika kojima su obezbeđeni prevoz i obrok. U radu sa korisnicima, u Dnevnom boravku angažovan je multidisciplinarni tim koga čine stručnjaci različitih profila, medicinske sestre, obučene negovateljice i volonteri. Boravak će biti otvoren radnim danima od 8.00 do 16.00h.

Izgradnju i opremanje Dnevnog boravka finansirala je  Evropska unija a sufinansirala  međunarodna mreža Caritas-a, a grad Šabac je za ovu namenu obezbedio lokaciju za izgradnju objekta i pomogao oko uređenja parcele.

Za više informacija:
www.otvorenizagrljaj.rs
http://www.caritas-sabac.rs/caritas-sabac/