Otvoren konkurs za Nagradu EU za integraciju Roma na Zapadnom Balkanu i Turskoj – “Neznani heroji”

0

Otvoren je konkurs za Nagradu EU za integraciju Roma za 2019. na Zapadnom Balkanu i Turskoj. Ovogodišnje izdanje nagrade je posvećeno “Neznanim herojima”, Romkinjama koje kroz svoj rad i zalaganje unapređuju društvenu integraciju Roma ili unose pozitivne promene u svoje zajednice.

Integracija Roma je i dalje jedan od najvažnijih prioriteta u procesu proširenja EU. ovogodišnje izdanje nagrade još jednom potvrđuje posvećenost EU pružanju podrške i priznanja rada na integraciji Roma, a naročito rada koji obavljaju Romkinje.

Cilj nagrade je da podstakne posvećenost i političku podršku za integraciju Roma na Zapadnom Balkanu i Turskoj. Ovo je treće izdanje nagrade. Prvo izdanje je prepoznalo značajnu ulogu civilnog društva u oblasti integracije Roma dok je drugo izdanje bilo fokusirano na mlade Rome. Nagradu finansira EU, a sprovodi udruženje Roma Active iz Albanije.

Prijave treba slati na sledeću adresu: Application_EU_Award_2019@raa.al. Naziv mejla mora sadržati inicijale i zemlju porekla podnosioca zahteva.

Nominacije treba slati na sledeću adresu: Nomination_EU_Award_2019@raa.al. Naziv mejla mora sadržati akronim i zemlju porekla nominovanog.

Prijave i nominacije, kao i prateće dokumente, možete slati i poštom na: Roma Active Albania – Rr. “YlbereBylykbashi”; P. 25; Shk. 2; Ap. 4; Tirana, Albania.

U oba slučaja će biti razmatrane samo prijave/nominacije koje su poslate pre isteka roka.

Rok za dostavljanje prijava je 15. februar, 23.59 po briselskom vremenu

Laureate će dobiti novčanu nagradu i priliku da posete evropske institucije u Briselu tokom trajanja Nedelje Roma od 18. do 21. marta 2019.

Povezana dokumenta:

Podeli

Comments are closed.