Donacijom kroz projekat „Jačanje statističkog sistema Srbije poboljšanjem metodologija i standarda kroz primenu dobre prakse“, Evropska unija nastaviće da pruža podršku statističkom sistemu Srbije kako bi se dalje razvijao i unapređivao u skladu sa zahtevima u procesu usklađivanja sa Evropskim statističkim sistemom. Na konferenciji koja je održana u Beogradu, najavljena je realizacija ovog projekta, koji finansira EU, sa oko 3,5 miliona evra.

Uvodna izlaganja održali su Piter Everers, direktor Evrostata, zadužen za kooperaciju i međunarodnu saradnju u Evropskom statističkom sisitemu i dr Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku (RZS).

Na konferenciji je predstavljena harmonizacija metodologija, standarda i pozitivne prakse, koji se primenjuju za proizvodnju pouzdane statističke baze za potrebe društveno-ekonomskog sistema Srbije u procesu pristupanja EU i jačanja svesti o njenom značaju, i to iz perspektive institucija države, privrede, univerziteta, medija i šire javnosti.

Projekat, čiji je korisnik RZS, fokusiran je na dalji razvoj informaciono-komunikacionog sistema RZS-a, na poboljšanje sistema nacionalnih računa u vezi sa izradom tabela ponude i upotrebe, kao i na unapređenje postojećih i razvoj novih indikatora održivog razvoja. Ove aktivnosti u skladu su sa zahtevima u prosecu usklađivanja sa Evropskim statističkim sistemom.

U okviru istog projekta, EU je donacijom u vrednosti od 600.000 evra RZS-u obezbedila novu infrastrukturu Centra za obrad upodataka, mrežnu infrastrukturu, servere, računare i ostalu perifernu opremu. Donacija je od velike važnosti kako za implementaciju projekta, tako i za budući rad RZS-a.

Projekat je počeo u aprilu 2016. i trajaće do decembra 2017, a realizuje ga konzorcijum koji predvodi nemačka komapnija GOPA.

Skupu su prisustvovali predstavnici Delegacije EU u Srbiji, ministarstava, međunarodnih organizacija, regulatornih tela, naučnih ustanova, kao i predstavnici privrednih komora i poslovnih udruženja.

Za više informacija o projektu:
RZS http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/; http://webrzs.stat.gov.rs/ipa2012n_rzs/