Projekat državne mature biće predstavljen na uvodnoj konferenciji u petak u hotelu „Metropol“ u Beogradu. Kroz projekat, za koji je sredstva donirala Evropska unija, u naredne tri godine biće pružena podrška Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da pripremi, testira i sprovede završne ispite u srednjem obrazovanju

U naredne dve godine kroz Projekat državne mature realizovaće se brojne pripremne aktivnosti: definisaće se organizacioni model za pripremu i polaganje ispita, uskladiti zakonski i institucionalni okviri, veliki broj stručnjaka pripremaće neophodne instrumente i priručnike, realizovaće se obuke za nastavno i administrativno osoblje u prosveti, planirana su dva probna testiranja, kao i probni maturski ispit u martu 2021. godine.

Jedan segment Projekta posvećen je i pripremi visokoškolskih ustanova za novi način upisa studenata – biće obezbeđena podrška za definisanje kriterijuma za upis i prilagođavanje instrumenata, alata i procedura upisa, kao i za obuke usmerene na bolje razumevanje novog sistema. Posebna pažnja posvećena je informisanju javnosti – sve informacije o novom načinu polaganja mature uskoro će biti dostupne na specijalizovanom portalu, a sa đacima, roditeljima i nastavnicima komuniciraće se i putem vebsajta, društvenih mreža i različitih događaja.

Državnu ili, kako se nekada zvala, veliku maturu, od juna 2021. godine polagaće svi srednjoškolci u Srbiji: gimnazijalci će polagati opštu maturu, učenici umetničkih škola – umetničku maturu, a đaci stručnih škola – stručnu maturu na kraju četvorogodišnjeg obrazovanja ili završni ispit na kraju trogodišnjeg stručnog obrazovanja (završni ispit uvodi se u sistem već naredne, 2020. godine). Nadležne institucije kažu da ima dovoljno vremena da se đaci, roditelji, nastavnici, ali i visokoškolske ustanove pripreme za polaganje završnog ispita.

Državna matura kojom se proveravaju standardi postignuća učenika, ishodi i kompetencije, zameniće prijemne ispite za upis na fakultet. Fakulteti će, međutim, zadržati pravo da organizuju dodatne ispite za proveru posebnih talenata i sposobnosti kandidata, ukoliko budu smatrali da je to neophodno.

Za realizaciju Projekta državne mature Evropska unija donirala je 3,7 miliona evra. Ukupna vrednost sredstava koje je EU do sada uložila u reformu obrazovanja u Srbiji tako premašuje čak 100 miliona evra.