Poziv za podnošenje predloga projekata za zaštitu slobode i pluralizma medija

0

Novosadska novinarska škola upućuje poziv za podnošenje predloga čiji je cilj jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) da doprinesu očuvanju i zaštiti slobode medija i pluralizma na Zapadnom Balkanu.

Ovaj poziv za podnošenje predloga je deo regionalnog projekta “Snažni”, koji se uz podršku Evropske unije realizuje u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj.

Poziv za podnošenje predloga je otvoren za organizacije civilnog društva u Srbiji koje se bave programima za medije, obrazovanje, ljudska prava i rodnom ravnopravnošću. Prednost će imati projekti u kojima postoji partnerstvo sa drugim organizacijama civilnog društva.
Ukupan iznos koji je dostupan u okviru ovog Poziva za podnošenje predloga projekata je 36,000 evra.

Grant koji se traži mora iznositi između minimum 3,000 i maksimum 9,000 evra. Kofinansiranje projekta od strane podnosioca predloga projekta (ili partnera) nije obavezno.

Vreme trajanja projekta mora biti između 9 i 18 meseci.

Projektne aktivnosti primarno moraju da se sprovode u malim gradovima i ruralnim oblastima.

Proces apliciranja uključuje dva koraka:

1) Predaja, evaluacija i izbor Koncepata predloga projekata (otvoren poziv)
2) Predaja, ocenjivanje i proces odabira Potpunih predloga projekata (zatvoren poziv)

Rok za podnošenje Koncepta predloga projekta je 08.10.2020 do 24:00h.

Pitanja o ovom pozivu za podnošenje predloga projekata se mogu slati na: grantovi@novinarska-skola.org.rs. Rok za podnošenje pitanja pisanim putem je 02.10.2020. do 24:00h.

Online info sesija za pripremu Koncepta predloga projekta će biti održana 16.09.2020. od 12:00h.
Prijavite se mejlom na adresu grantovi@novinarska-skola.org.rs kako biste dobili dalje informacije.

Sva neophodna dokumentacija nalazi se na sajtu Novosadske novinarske škole.
Podeli

Comments are closed.