Ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je obilazeći radove na rekonstrukciji zgrade Pravosudne akademije, kako očekuje da će njeno svečano otvaranje biti za godinu dana i zahvalila Evropskoj uniji na pomoći u rekonstruciji zgrade. Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici istakao je da je obrazovanje ključno za nezavisnost i integritet pravosuđa.

Kako je saopšteno prilikom svečanosti, na osnovu odluke Vlade Srbije iz 2015. godine, ministarstvo pravde i Pravosudna akademija iskazali su inicijativu za obezbeđivanjem sredstava za rekonstrukciju zgrade.

Cilj projekta koji je finansirala Delagacija EU u Srbiji u okviru IPA projekta 2015, u iznosu od tri milona evra je, kako je navedeno, rekonstrukcija, renoviranje i adaptacija zgrade Pravosudne akademije.

Minisatrka je najavila da će otvaranje rekonstruisane zgrade biti za godinu dana, da očekuje „da se donesu do tada i novi zakoni o položaju sudija i tužilaca kao i da Pravosudna akademija bude ustavna kategorija“, i dodala da očekuje ustavne izmene u pravosudnoj oblasti.

Prema njenim rečima, Pravosudnu akademiju je prepoznala i Venecijanska komisija kao veoma značajnu za nezavisnost sudija, ali i njihovu odgovornost i efikasnost.

Ona je rekla da je Pravosudna akademija opravdala svoje postojanje i danas, pored toga što je nadležna za obuku nosilaca pravosudnih funkcija, nadležna je i za obuku javnih izvršitelja i javnih beležnika.

Šef misije EU u Srbije Sem Fabrici je rekao da ta misija zajedno sa vladom Srbije radi na „potpunom uspostavljanju vladavine prava“ u Srbiji takom procesa njenog pristupanja EU.

Prema njegovim rečima, u tome su ključna poglavlja o pravosuđu i ljudskim pravima, obuhvaćena poglavljima 23 i 24, što je neophodno za demokratski život.

“Za svaku državu su neophodne profesionalne, nezavisne i obrazovane sudije”, istakao je Fabrici.

Ocenio je da će Pravosudna akademija biti „hram obrazovanja u sistemu pravosuđa“ i naveo da Srbiji, kao i svim zemljama, treba nezavisno i odgovorno sudstvo sa integritetom.

Direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić je uručio priznanje Kuburović i Fabriciju zbog zalaganja na razvoju Pravosudne akademije.