Severozapadna radna zona u Šapcu dobiće bolju infrastrukturu nakon radova koje finansira Evropska unija. U narednom periodu, biće izgrađeno oko kilometar kolovoza, a predviđeno je i postavljanje vodovodne mreže, fekalne i atmosferske kanalizacije.

Vrednost radova je 710.000 evra, finansije su obezbeđene u okviru projekta EU PRO, а cilj је poboljšanje investicione klime u Šapcu.

Grad Šabac je dobrim predlogom projekta dobio sredstva za dalji razvoj i širenje industrijske zone te prodaju parcela novim investitorima, a već sada imamo interesovanje za kupovinu 11,7 hektara“, kaže gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović i dodaje da je severnozapadna industrijska zona najveća zona u Srbiji, u kojoj trenutno posluje 50 stranih i domaćih kompanija.

Grad Šabac je pouzdan partner Evropskoj uniji i do sada uz podršku EU realizovao projekte ukupne vrednosti 30 miliona evra, ističe gradonačelnik Zelenović.

„Drago nam je što možemo da posetimo radove na jednom od devet projekata unapređenja poslovne infrastrukture koje EU finansira preko programa EU PRO sa ukupno 4,5 miliona evra. Realizacijom ovih projekata, stvaraju se uslovi za ekonomski razvoj lokalnih samouprava, odnosno privlačenje investicija i otvaranje novih radnih mesta“, kaže menadžerka programa EU PRO Olivera Kostić. Ona dodaje i da su Šabac i Sokobanja lokalne samouprave koje su prve otpočele realizaciju projekta poslovne infrastrukture.

IZ EU PRO podsećaju da je Evropska unija opredelila ukupno 25 miliona evra za programe koji se realizuju u partnerstvu sa Vladom Srbije, sa ciljem da se doprinese društveno-ekonomskom razvoju zemlje.