Od 3. do 7. decembra profesori i studenti medijskih studija i novinarstva sa Univerziteta u Beogradu, Nišu i Novom Sadu imali su priliku da posete medijske kuće, predstavništva javnih medijskih servisa i institucije koje rade u oblasti regulisanja medija tokom jednonedeljne posete Nemačkoj i Italiji.

Cilj studijske posete je da se studenti i profesori sa univerziteta u Srbiji upoznaju sa radom, praksama i nadležnostima regulatornih tela i medijskih servisa u državama članicama Evropske unije, kako bi iskustva dobre prakse imali prilike da prenesu i primene u svojim svakodnevnim aktivnostima i time doprinesu usvajanju pravnog okvira EU u procesu pristupanja Srbije EU.

U okviru ovog putovanja studenti i profesori su imali jedinstvenu priliku da se bliže upoznaju sa pravnim okvirom za rad medija u ove dve države članice Evropske unije, da saznaju više o funkcionisanju javnih medijskih servisa, kao i sa načinima rada pojedinih medijskih – televizijskih i radijskih redakcija – obiđu svetski priznate studije, pogledaju uključivanja uživo i prate najbitnije dnevne vesti, kako u Nemačkoj tako i Italiji.

Tokom boravka u Nemačkoj, studenti i profesori su imali priliku da borave u Bonu i Kelnu i razgovaraju sa kolegama i saradnicima nemačke televizije Feniks, koja je specijalizovana za dnevnopolitičko izveštavanje, da se bliže upoznaju sa funkcionisanjem WDR javnog servisa i razgovaraju sa kolegama novinarima koji uređuju emisiju posvećenu regionu, koja se emituje i na srpskom jeziku, u okviru jednog od WDR radijskih programa – COSMO. U okviru posete polaznici su imali prilike da razgovaraju i o nadležnostima i oblastima rada Savezne kancelarije za konkurenciju, nezavisnog regulatornog tela koje ima za cilj zaštitu konkurencije na nacionalnom nivou i sprečavanje stvaranje monopola i nelojalnu konkurenciju na tržištu, čak i u oblasti medija.

Phoenix TV Bonn

Poslednjeg dana posete Nemačkoj, studenti i profesori su posetili redakciju Dojče Velea – gde su imali prilike da o svojim idejama za unapređenje studentskih portala i sadržaja razgovaraju sa predstavnicima Dojče Vele Akademije, koja pruža stručnu podršku za unapređenje ovakvih i sličnih sadržaja namenjenih mladima i za mlade. Tokom ove posete polaznici su se u razgovoru sa predstavnicima pravnog odeljenja ove medijske kuće upoznali sa posebnim pravnim dokumentom, na osnovu koga funkcioniše i rad ovog medijskog servisa, ali i da porazgovaraju sa glavnim i odgovornim urednikom sajta koji je posvećen Srbiji i regionu.

Nakon Nemačke, studijska poseta je nastavljena u Italiji tokom koje su studenti i profesori sa univerziteta u Srbiji bili u prilici da porazgovaraju sa predstavnicima odeljenja za međunarodnu saradnju i evropske integracije nacionalnog regulatornog tela u oblasti medija i komunikacija u Italiji, kako bi se bliže upoznali sa radom i praksama ove institucije koja se smatra jednom od vodećih u Evropskoj uniji u ovoj oblasti politike.

RAI

Poseta je u Rimu, nastavljena javnom servisu RAI gde su polaznici imali priliku da više čuju o samom radu i regulatornom okviru za rad javnog servisa u Italiji, ali i obiđu jedan od studija i to RAI 24hours, gde se vesti emituju neprekidno tokom 24 sata, porazgovaraju sa producentima, režiserima i voditeljima.

Poseta je realizovana u okviru projekta „Doživi EU“, koji finansira Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.