Veliko interesovanje za EU programe

0

Info dani o EU programima koji su održani u 11 gradova Srbije u organizaciji projekta „Podrška učešću u EU programima“, izazvali su veliko interesovanje. Na 12 jednodnevnih radionica učestvovalo je više od 450 polaznika. Oni su kroz jednostavne, opšte prezentacije, ali što je još važnije kroz interakciju sa stručnjacima iz različitih oblasti dobili osnovne informacije o:

 • EU programima koji su dostupni u Srbiji,
 • Mogućnostima i uslovima za učešće u programima
 • Platformama za pronalaženje partnera za učešće u EU programima
 • Otvorenim pozivima
 • Budućem programskom ciklusu koji počinje 2021. godine itd.

Cilj infomativnih radionica bio je da što više zainteresovanih, potencijanih učesnika EU programima sazna za njihovo postojanje i mogućnosti koje oni pružaju. Zbog toga su na Info danima učestvovali predstavnici lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva, naučnih i obrazovnih institucija, predstavnici privrede, posebno iz sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, kao i studenti.

Tokom novembra i decembra radionice su  održane u Subotici, Novom Sadu, Beogradu(dve), Pančevu, Požarevcu, Zaječaru, Kragujevcu, Čačku, Nišu, Leskovcu i Vranju. U saradnji sa USAID, Razvojnom agencijom Srbije i regionalnim razvojnim agencijama, kao i uz podršku nacionalnih kontakt osoba za programe Kreativna Evropa i Evropa za građane i građanke.

Budući da se drugi ciklus programa u kojem učestvujemo bliži kraju i da 2021. već počinje treći, cilj  Srbije jeste da poveća kvalitet i brojnost projekata, kao i iznos sredstava koje apsorbujemo iz EU programa. Iz budžeta Srbije izdvaja se novac za učešće u ovim programima, te je stoga potrebno da sredstva koja povlačimo iz projekata budu veća od novca koji se ulaže. Da bi se to ostvarilo, neophodno je da domaći projekti budu što zastupljeniji, zbog čega je potrebno unaprediti kapacitete institucija, ali i potencijalnih podnosilaca projekata kako bi aplicirali za adekvatan program i što kvalitetnije pripremili projekat.

Projekat „Podrška učešću u EU programima“ pomoćiće određenom broju potencijalnih aplikanata da razviju i napišu svoje projekte i prijave se za učešće u nekom o EU programa. Sa tim ciljem, u naredna tri meseca biće održan Trening za pripremu i sprovođenje projekata za EU programe. Trening obuhvata tri modula i biće održan u Novom Sadu, Beogradu i Nišu.

Posle informativnih radionica na kojima su predstavnici različitih institucija i organizaciji detaljno obavešteni o EU programima koji su dostupni u Srbiji, u januaru će početi serija konkretnih i ciljanih treninga za pripremu i sprovođenje projekata za EU programe. Budući da su objavljeni javni pozivi za nekoliko EU programa, potrebno je na vreme pripremiti projekte i sa njima konkurisati za sredstva iz nekog od programa.

Trening za pripremu i sprovođenje projekata sastoji se iz tri modula. Prvi modul na temu „Od ideje do realizacije“ biće održan u januaru na tri lokacije:

 1. Novi Sad – petak, 24. januar 2020.
 2. Niš – utorak, 28. januar 2020.
 3. Beograd – sreda, 29. januar 2020.

Tim stručnjaka sa iskustvom u apliciranju i implementaciji projekata finansiranih iz EU programa, održaće prezentacije o:

 • razvoju projektne ideje
 • instrukcijama za pronalaženje adekvatnog javnog poziva za podnošenje predloga
 • pripremi projektne dokumentacije i podnošenju prijave
 • pripremi plana rada, definisanju rezultata, ključnih aktivnosti i resursa
 • predviđanju troškova i pripremi budžeta projekta
 • definisanju partnera i korisnika projekta i lobiranju

Drugi modul biće održan u februaru na temu „Metodologija pripreme projekata“, a treći modul na temu „Sprovođenje projekata“ u martu 2020. godine. Svi moduli biće održani u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

Trening je namenjen predstavnicima preduzeća, agencija za regionalni razvoj, poslovnih udruženja i organizacija, lokalnih samouprava, fakulteta, obrazovnih i naučnih institucija, nevladinih organizacija i svima drugima koji su zainteresovani da apliciraju za učešće u nekom EU programu.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati projekat preko profila na društvanim mrežama

https://www.facebook.com/EUprogrami

https://twitter.com/EUprogrami

https://www.instagram.com/eu_programi/

Podeli

Comments are closed.