Albanija, Bosna i Hercegovina, Bivša jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora, Srbija i Moldavija su obezbedile pristup novom sedmogodišnjem programu Evropske unije u oblasti istraživanja i inovacija, Horizont 2020.

Sporazume o saradnji je sa šest zemalja u Briselu potpisao Robert-Jan Šmit, generalni direktor za istraživanje i inovacije Evropske komisije. Pristupanje Horozintu 2020 predstavlja težnju ovih zemalja da nastave saradnju sa EU na poljima istraživanja i inovacija ostvarenu tokom sedmog okvirnog programa (FP7).

Sporazumi koji su danas potpisani će biti od koristi ovim državama ali i Evropskoj uniji. Pojačana saradnja u oblasti istraživanja i inovacija će stvoriti nove mogućnosti za rast, konkurentnost i otvaranje radnih mesta u privredama svih zemalja”, izjavila je evropska komesarka za istraživanje, inovaciju i nauku Mari Gejgan-Kvin.

image(1)

„Pristupanje Horizontu 2020 će olakšati pokretljivost vrsnih naučnika, unaprediti državne sisteme istraživanja i pomoći zemljama da se integrišu u Evropski istraživački prostor”, dodala je Gejgan-Kvin.

Istraživači, preduzeća i drugi partneri iz ovih zemalja su već uključeni u istraživačke projekte i mreže EU, a činjenica da se svih šest zemalja pridružuje programu u isto vreme otvara mogućnosti za regionalnu saradnju.

Sporazumi o saradnji će biti primenjeni retroaktivno od 1. januara 2014. i omogućiće svim istraživačkim i subjektima iz oblasti inovacija ovih zemalja da od samog početka iskoriste mogućnosti finansiranja koje nudi Horizont 2020. Program će trajati od 2014. do 2020. godine i zaključno sa sporazumima potpisanim 1. jula, Horizont 2020 sada broji 10 zemalja.

Sporazume su potpisali ministarka obrazovanja, kulture i sporta Albanije Lindita Nikola, ambasador i šef misije BiH u EU Igor Davidović, ministar obrazovanja i nauke Makedonije Abdilaćim Ademi, ministarka nauke Crne Gore Sanja Vlahović, ministar obrazovanja, nauke I tehnološkog razvoja Srbije Srđan Verbić i predsednik Akademije nauka Moldavije George Duka.

Dodatne informacije:

Horizont 2020
Portal učesnika
Fotografije