Finansijska kontrola javnog sektora uz podršku EU

0

Evropska unija je zvanično predstavila dvogodišnji tvining projekat “Podrška daljem razvoju interne finansijske kontrole u javnom sektoru (PIFC)”vredan 2 miliona evra, koji će omogućiti prenos najboljih praksi, iskustava i stručnog znanja između Ministarstva ekonomije i finansija Republike Francuske i Centralne jedinice za harmonizaciju (CJH) Ministarstva finansija Republike Srbije, a u skladu sa usaglašavanjem srpskih propisa sa pravnim tekovinama EU.

Na konferenciji održanoj u Palati Srbija govorili su Dušan Vujović, ministar finansija u Vladi Republike Srbije, Sem Fabrici, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji i g. Žan-Pjer Gasto, šef ekonomskog odeljenja Ambasade Republike Francuske u Republici Srbiji. Viziju Tvining projekta i njegov budući razvoj predstavio je g. Stefan Rudil, generalni sekretar Odbora za harmonizaciju i internu reviziju Francuske, u svojstvu šefa projekta iz Republike Francuske.

PIFC Tvining projekat, čije je sprovođenje započeto u junu 2017. godine, predstavlja zajednički projekat između Ministarstva ekonomije i finansija Republike Francuske i Centralne jedinice za harmonizaciju (CJH) Ministarstva finansija Republike Srbije. Projekat sprovodi Expertise France, agencija za međunarodnu tehničku saradnju iz Francuske. Cilj projekta je uspostavljanje modernog i efikasnog sistema upravljanja javnim finansijama na svim nivoima vlasti što se ogleda u transparentnijem korišćenju javnih sredstava u R. Srbiji.

Projekat će pružiti naročitu podršku modernizaciji sistema upravljanja javnim finansijama sa fokusom na internu finansijsku kontrolu u javnom sektoru, u skladu sa međunarodnim standardima i najboljim EU praksama.

PIFC Tvining projekat će omogućiti unapređenje i jačanje postojećih organizacionih i strukturnih kapaciteta na polju upravljačke odgovornosti (sistemi finansijskog upravljanja i kontrole) i funkcionalno nezavisne interne revizije (sistemi IR). Pored toga, putem neposredne razmene iskustava i primera dobre prakse u javnom sektoru, ojačaće se uloga i kapaciteti Centralne jedinice za harmonizaciju koja je nadležna za razvoj i promovisanje metodologija interne kontrole i interne revizije i za koordinaciju sprovođenja novih propisa u oblasti upravljačke odgovornosti i interne revizije.

U okviru PIFC tvining projekta biće obuhvaćen širok spektar korisnika među kojima su ministarstva, državne institucije, jedinice lokalne samouprave i drugi korisnici javnih sredstava.

Partnerstvo dve državne administracije Srbije i Francuske će omogućiti dalji razvoj interne finansijske kontrole u javnom sektoru u svim javnim ustanovama R. Srbije što će doprineti efikasnoj reformi javne uprave i javnih finansija u skladu sa nacionalnom Strategijom za IFKJ za period od 2017-2020. godine, zahtevima Evropske unije (Poglavlje 32) i međunarodnim standardima (INTOSAI, COSO 2013, MOPP Instituta internih revizora).

Ispred zemalja članica EU, za implementaciju projekta su odgovorni Ministarstvo ekonomije i finansija Francuske i Expertise France. Tokom perioda od 24 meseca, stručnjaci iz Francuske, kao i drugih zemalja članica EU, zajedno sa kolegama iz Centralne jedinice za harmonizaciju održaće niz sastanaka, radionica, edukacija, konferencija i studijskih poseta sa ciljem ostvarivanja obaveznih rezultata projekta. Zahvaljujući ovim aktivnostima, unaprediće se razmena znanja i najboljih praksi između javnih sektora dve države.

Naručilac ovog projekta je Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU, Ministarstvo finansija), koji je odgovoran za poslove plaćanja, računovodstva, praćenja i izveštavanja o implementaciji.

Podeli

Comments are closed.