Komisija poziva lidere da otvore put dogovoru o modernom, uravnoteženom i pravednom budžetu EU za budućnost

0

Uoči sastanka Evropskog saveta 13. i 14. decembra 2018, Komisija analizira ohrabrujući napredak koji je postignut u pregovorima o narednom dugoročnom budžetu EU i poziva lidere da očuvaju taj zamah.

Sastanak Evropskog saveta je ključan trenutak za konsolidaciju već ostvarenog napretka i utvrđivanje smernica za ključne karakteristike budućeg okvira. Cilj današnjeg saopštenja je da olakša raspravu lidera.

Predsednik Evropske komisije Žan-Klod Junker je izjavio: „Lideri država članica složili su se o prioritetima Unije. Moramo da se pobrinemo za adekvatno finansiranje tih prioriteta u sledećem dugoročnom budžetu kako bismo ih i ostvarili. Dosadašnji napredak ohrabruje, a sada je na liderima da na osnovu njega daju neophodne političke smernice koje će omogućiti brz dogovor o narednom dugoročnom budžetu.”

Komesar za budžet i ljudske resurse Ginter Etinger je dodao: „Zahvaljujući izvrsnom radu bugarskog i austrijskog predsedništva već je ostvaren ogroman napredak u pregovorima o sledećem dugoročnom budžetu EU. Istovremeno napreduje i rad u Evropskom parlamentu. Treba da očuvamo taj zamah i nastavimo da ostvarujemo napredak vođeni političkim smernicama koje će ovog meseca dati Evropski savet.”

Lideri sada treba da dogovore političke smernice u pogledu ključnih karakteristika budućeg dugoročnog budžeta koji je Evropi potreban. U skladu sa Komisijinim predlogom od 2. maja 2018, to će biti moderan, uravnotežen, fleksibilan i pravedan budžet koji će pomoći u ostvarivanju evropskih prioriteta.

Podeli

Comments are closed.