Srbija i EU zajednički rade na sprovođenju ključnih reformi, a jedan od najvažnijih resursa u ovom procesu je znanje. Državni službenici, koji predvode reforme, stalno unapređuju svoja iskustva i veštine kako bi se uspešno snalazili u dinamičnom okruženju evropskih integracija.

Studijska poseta Briselu predstavlja dragocenu priliku za učenje i razmenu iskustava sa kolegama iz EU. 17 državnih službenika, polaznika obuka u okviru projekta „Jačanje profesionalnih kapaciteta državnih službenika na položaju u Republici Srbiji“, putuje u posetu institucijama Evropske unije u Briselu. Četvrta studijska poseta organizuje se kako bi se državni službenici, koji su prošli treninge za jačanje veština i podizanje znanja iz oblasti, i praktično upoznali sa radom briselske administracije.

Za grupu službenika na položaju koji putuju u Brisel, pripremni sastanak za studijsku posetu održan je u prostorijama Delegacije Evropske unije u Beogradu, gde ih je primila zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji Plamena Halačeva, sa saradnicima. Poželela im je srećan put i upoznala ih sa onim što ih očekuje u Briselu.

Plamena Halačeva je istakla da je veoma važno da predstavnici uprave Republike Srbije uživo upoznaju ljude koji su čelnici najvažnijih organa Evropske unije i upoznaju se sa njihovim radom. Osim toga, spomenula je da je period posete odličan jer se događa odmah nakon izbora za Evropski parlament, koji upravo počinju. Izbori za Evropski parlament predstavljaju najveći događaj demokratije, u okviru kojeg pravo glasa ima skoro 450 miliona ljudi.

Andrea Hohuber, šefica odeljenja za evropske integracije, privredu i trgovinu u Delegaciji EU u Srbiji govorila je o toku pregovora Srbije za pristup EU – od samog početka do danas, o progresu koji je ostvaren u svakom od poglavlja i o važnosti evropskih integracija za našu državu.

Martin Klauke, šef operacija 2 Delegacije EU u Srbiji, govorio je o finansijskoj i tehničkoj podršci koju EU pruža Srbiji tokom pretpristupnog perioda, programima kroz koje se ta podrška realizuje, a posebno o novom programu Digitalna Evropa.

 „Veliko mi je zadovoljstvo što sam imao priliku da budem učesnik programa obuka u okviru projekta ‘Jačanje profesionalnih kapaciteta državnih službenika na položaju u Republici Srbiji’, koji je omogućio da na različite teme i iz različitih oblasti slušamo eminentne trenere i predavače koje su nam preneli znanja i veštine korisne za dalji profesionalni rad. Studijska poseta institucijama u Briselu dolazi kao kruna projekta, gde ćemo se nakon teorijskog dela i praktično upoznati sa funkcionisanjem briselske administracije, ali i uspostaviti kontakte koje možemo iskoristi u našim timovima i daljem radu“, istakao je polaznik obuka, sekretar Komisije za hartije od vrednost, Goran Kuprešanin.

Projekat „Jačanje profesionalnih kapaciteta državnih službenika na položaju u Republici Srbiji“ već tri godine realizuje Nacionalna akademija za javnu upravu (NAJU) uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije. Do sada je više od 200 državnih službenika na položaju u Republici Srbiji pohađalo obuke i treninge koje imaju za cilj unapređenje profesionalnih i ličnih veština i znanja.

Srbija je do sada iz evropske kase dobila skoro četiri milijarde evra bespovratne pomoći, a od toga samo za reformu javne uprave 215 miliona evra. Godišnje se iz pretpristupnih IPA fondova slije oko 200 miliona evra za upravljanje javnim finansijama i unapređenje rada lokalnih samouprava i nezavisnih institucija. Reforma javne uprave je jedan od najvažnijih elemenata procesa pristupanja Srbije EU, a tokom 2014. je stavljena i u prvi plan pregovora. Moderna i profesionalna javna uprava je ključni element za svaku zemlju članicu EU kako bi se efikasno sprovodili zakoni i kako bi se transparentno upravljalo sredstvima iz fondova EU. 

Pročitajte još:

https://europa.rs/nova-znanja-i-vestine-za-proces-pristupanja-eu/

https://europa.rs/sluzbenici-u-fokusu-reforme/

https://europa.rs/prvo-te-pitaju-zasto-to-ucis-a-kasnije-kako-si-to-naucio/

https://europa.rs/strucnost-i-efikasnost-na-ceni/

https://europa.rs/ulaganjem-u-zaposlene-do-efikasnije-javne-uprave/