Posvećenost, obrazovanost i profesionalizam zaposlenih u javnoj upravi su među najvažnijim faktorima za praktično ostvarivanje moderne i uslužne države orijentisane na usluge.

„Jačanje profesionalnih kapaciteta državnih službenika na položaju u Srbiji” je prvi projekat Nacionalne akademije za javnu upravu (NAJU) namenjen unapređenju kapaciteta državnih službenika na položaju, koji se finansira iz sredstava Evropske unije kao direktni grant. Realizaciji ovog projekta, prethodili su drugi projekti takođe podržani od strane EU, a kojima je omogućeno uspostavljanje i uspešan početak rada Akademije, rekla je Snežana Antonijević, pomoćnica direktora Nacionalne akademije za javnu upravu i dodala:

„Projekat će doprineti jačanju menadžerskih i profesionalnih kapaciteta državnih službenika na položaju kroz primenu modernog programa razvoja koji uključuje najaktuelnije teme od značaja za rad državne uprave, studijske posete institucijama EU, kao i dodatne razvojne instrumente kao što su individualni plan razvoja i koučing sesije, navela je Antonijević.

Delegacija Evropske unije u Srbiji u celosti finansira ovaj projekat sa bezmalo milion evra za potrebe obučavanja državnih službenika na položaju. Tokom dve godine realizacije projekta, uprkos okolnostima sa kojim se Akademija kao i naše društvo susretalo, u različitim modulima Programa obuke rukovodilaca u državnim organima  učestvovalo je oko 150 državnih službenika na položaju, kako novopostavljenih, tako i onih koji su duži period vremena postavljeni  na položaj i imaju višegodišnje iskustvo u javnoj upravi. Cilj Akademije je da kroz ovaj projekat doprinese razvoju modernog sistema javne uprave kroz unapređenje kompetencija državnih službenika kao što su: inovativnost, samosvesnost i lična delotvornost, odgovornost i etičnost, i dobra komunikacija i druge.

Milan Pašić, pomoćnik ministra prosvete i polaznik obuke ‘’Osnove – suštinska pitanja’’ koja je namenjena novopostavljenim državnim službenicima, istakao je usklađenost programa sa sa aktuelnim izazovima, ali i dugoročnim stručnim opredeljenjima i razvojnim planovima u oblasti državne uprave.

“Program odlikuje aktuelnost odabranih tema i uočljivo nastojanje da se pruži pomoć rukovodiocima, radi sticanja znanja i veština, kao i za što uspešnije pronalaženje pravih odgovora na izazove aktuelnih prilika i unapređenja sposobnosti za uspešno ostvarivanje funkcije rukovođenja u državnom organu i unapređenje kvaliteta u procesu utvrđivanja i sprovođenja javnih politikâ. Ključna uloga u razvoju i podizanju kvaliteta sistema državne uprave, što znači i u ukupnom razvoju zemlje, pripada celoživotnom učenju i stručnom usavršavanju svih zaposlenih u sistemu, a pogotovo rukovodilaca, te je u ovom vremenu, radi opšteg dobra, potrebno pronaći uspešnije načine od dosadašnjih da se tim izazovima što celovitije i pouzdanije odgovori. Rukovođenje u državnoj upravi u navedenim okolnostima stavlja pred rukovodioca raznovrsne izazove za čije je rešavanje neophodno pronaći pravu meru i odgovore. Uveren sam u to da je ovaj program, priređen za rukovodioce, ponudio odgovarajuća rešenja za aktuelne izazove pred kojima su se našli ili mogu da se nađu, a posebno u oblasti sveobuhvatnog podizanja kvaliteta rada u državnoj upravi u našoj državi”, rekao je Pašić.

Program obuke rukovodilaca u državnim organima: “Osnove” i “Saće”

‘’Osnove – suštinska pitanja’’, je program obuke namenjen novopostavljenih državnim službenicima na položaju. Glavni cilj programa je da obezbedi važna znanja i veštine i pripremi državnog službenika za novu ulogu. Program je zapravo vodič u pronalaženju odgovara na pitanje – gde radim, sa kim radim, kako radim i kako da postižemo dobre rezultate.

‘’Saće’’ ima za cilj omogućavanje kontinuiranog ličnog i profesionalnog razvoja službenika. Program obuka se sastoji iz različitih modula (paketa učenja) i predstavlja ga pčelinje saće koje oslikava ideju da se, različiti moduli, skrojeni prema specifičnim potrebama državnih službenika na položaju, kombinuju tako da odgovore na sve potrebe polaznika. Program nudi mogućnost pohađanja samo onih modula koje državni službenik odabere prema svom interesovanju, uz jak individualni pristup i fleksibilnost.

Po završetku različitih modula obuke, državni službenici na položaju ovladavaju dodatnim znanjima i različitim veštinama koje mogu da primenjuju u svom svakodnevnom radu u javnoj upravi. Npr. kroz modul Ostvarivanje rezultata: Upravljanje sistemom javnih politika, polaznik ovladava fazama ciklusa upravljanja politikama i koristi instrumente za upravljanje sprovođenjem i praćenjem javnih politika, kroz veštine analize troškova i principa za povezivanje javnih politika i budžetiranja, kroz modul Liderska uloga – Predvođenje drugih, polazniku se omogućava da nakon obuke preuzme odgovornost za proaktivno predvođenje promena i da vodi svoj tim u pravcu ostvarivanja kvalitetne saradnje uz razvoj sopstvene vere u liderstvo.

Podrška Evropske unije reformi javne uprave u Srbiji vredna je preko 214 miliona evra, od 2000. godine do danas. Sredstva namenjena javnoj upravi koriste se za profesionalizaciju uprave, razvoj elektronskih usluga, upravljanje javnim finansijama i unapređenje rada lokalnih samouprava i nezavisnih institucija.

Reforma javne uprave je jedan od najvažnijih elemenata procesa pristupanja Srbije EU, a tokom 2014. je stavljena i u prvi plan pregovora. Moderna i profesionalna javna uprava je ključni element za svaku zemlju članicu EU kako bi se efikasno sprovodili zakoni i kako bi se transparentno upravljalo sredstvima iz fondova EU.

Pročitajte još:

https://europa.rs/strucnost-i-efikasnost-na-ceni/

https://europa.rs/ulaganjem-u-zaposlene-do-efikasnije-javne-uprave/

https://europa.rs/kvalitet-usluga-na-lokalu-u-fokusu/