Ne postoji lokalna samouprava u Srbiji koji na jedan ili drugi način nije učestvovala u nekoj od faza ili komponenti programa EU Exchange. Za 6 faza važnog programa za unapređenje sistema i usluga lokalnih administracija, EU je obezbedila preko 35 miliona evra bespovratnih sredstava.

U okviru novog Exchange 6 programa objavljen je javni poziv lokalnim samoupravama za podnošenje prijava – tri konkursa za dodelu paketa podrške za: izradu planova razvoja; izradu srednjoročnih planova; unapređenje planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata.

Prenosimo vam neka od iskustava sa uspešno sprovedenih aktivnosti prethodnog Exchange 5 programa.

Članica Opštinskog veća opštine Beočin Maja Gudurić, osvrnula se na konkretne projektne rezultate koji su postignuti u Beočinu.

„Zahvaljujući ovom projektu naša opština sada ima kompletnu sliku šta je njena imovina, u kakvom je stanju, ko su zakupci nepokretnosti itd. Pored ažuriranja opštinske evidencije nepokretnosti u javnoj svojini, utvrdili smo i tržišnu vrednost za 68 objekata i 25 parcela i upisali podatke o opštinskoj imovini u centralni registar nepokretnosti u javnoj svojini koji vodi Republička direkcija za imovinu“, kazala je Gudurić.

Šefica Kancelarije za LER opštine Šid Branimirka Riđošić, istakla je da je projekat doprineo da opština Šid raspolaže svojom imovinom na efikasniji i transparentniji način.

„Iako verujem da u narednom periodu možemo da očekujemo i pokrajinsku i državnu pomoć, neke naše lokalne probleme  i potrebe moramo samostalno da rešavamo, a za to moramo da raspolažemo određenim resursima, tako da je projekat doprineo da prihodima od naše imovine raspolažemo na način da doprinesemo našem lokalnom ekonomskom razvoju“, naglasila je Riđošić.

Program EU Exchange 6 finansira Evropska unija u okviru nacionalnog Programa IPA 2019. Ključne resorno nadležne institucije na nacionalnom nivou jesu Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike, dok Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) ima ulogu implementacionog partnera.

Paket podrške LS kao modalitet rada sa gradovima i opštinama, predstavlja skup aktivnosti prilagođen lokalnim potrebama, kreiran tako da pomogne korisnicima vođenjem kroz proces i pružanjem odgovarajuće ekspertize. U tom smislu, LS izabrane u okviru predmetnog javnog poziva dobiće stručnu podršku za postizanje konkretnih ciljeva u skladu sa temom pojedinačnog konkursa kako je navedeno. Planirano trajanje realizacije paketa podrške je okvirno 12 meseci, a očekuje se da će 29 lokalnih samouprava biti odabrano za podršku.

Više informacija o konkursu: http://www.skgo.org/konkursi/detaljno/341/javni-poziv-e6

Pročitajte još

Podrška za bolji rad 30 lokalnih samouprava Srbije

Stručnost i efikasnost na ceni

Ocenjivanje rada javne uprave

EU pomogla uvođenje e-javnih nabavki

Podrška Evropske unije reformi javne uprave u Srbiji vredna je preko 200 miliona evra, od 2000. godine do danas. Sredstva namenjena javnoj upravi koriste se za profesionalizaciju uprave, razvoj elektronskih usluga, upravljanje javnim finansijama i unapređenje rada lokalnih samouprava i nezavisnih institucija.

Reforma javne uprave je jedan od najvažnijih elemenata procesa pristupanja Srbije EU, a tokom 2014. je stavljena i u prvi plan pregovora. Moderna i profesionalna javna uprava je ključni element za svaku zemlju članicu EU kako bi se efikasno sprovodili zakoni i kako bi se transparentno upravljalo sredstvima iz fondova EU.

Više o podršci EU reformi javne uprave u Srbiji